Onze lopende projecten

Dit demonstratieproject handelt over optimale infiltratie van water in de glastuinbouw, dit in het kader van de VLIF-NPI-maatregelen.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.