Onze lopende projecten

​Landbouwers kampen jaarlijks met water nood bij droogte. Daarom gaat men op zoek naar alternatieven voor dit kostbare water.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.