Projecten

​Binnen dit ontwikkelingsproject wensen we de meest complexe technologische componenten van een geautomatiseerd hydroteeltsysteem voor prei te ontwikkelen.
​​LemnaPro is een landbouw (LA) traject met als doel waterlinzen als nieuw eiwitgewas op grotere schaal in Vlaanderen te introduceren. Concreet willen we dit do
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt. Echter heeft een bufferbekken slechts
Het eerste doel van dit project is om landbouwers efficiënter te laten beregenen zodat het beschikbare water optimaal wordt ingezet zonder verspilling. Het twee

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.