Onze lopende projecten

NITROMAN zet in op de verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.
​ValoReSect heeft als doel om in Vlaanderen een verwerkingshub voor de valorisatie van restsubstraat van insecten op te zetten.