Onze lopende projecten

​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.
De hoofddoelstelling van deze operationele groep is onderzoeken hoe de bestaande W&W-systemen in de groenteteelt geoptimaliseerd kunnen worden. Op basis van