Onze lopende projecten

De hoofddoelstelling van deze operationele groep is onderzoeken hoe de bestaande W&W-systemen in de groenteteelt geoptimaliseerd kunnen worden. Op basis van
Via de project acties willen we de huidige W&W-werking voor biotelers versterken door meer waarnemingspercelen structureel op te volgen in de twee regio’s.
We geven concrete handvaten voor een praktische en functionele integratie van bomen en struiken in de bedrijfsvoering van Vlaamse houders van bioherkauwers.
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing is guaranteed.
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten.
​Met ​REFOREST willen we de prestaties en de toepassing van agroforestry-systemen verbeteren.