Onze lopende projecten

We ondersteunen akker- en weidevogelmaatregelen gericht op patrijs, geelgors en kievit (die als paraplusoorten fungeren voor andere akker- en weidevogels).
Doelstelling is communicatie over de relatie van landbouw en waterlopen verbeteren, zowel intern tussen provinciale diensten als extern met de belangrijkste doe
De hoofddoelstelling van deze operationele groep is onderzoeken hoe de bestaande W&W-systemen in de groenteteelt geoptimaliseerd kunnen worden. Op basis van