Onze lopende projecten

​Binnen gezondheidsrichtlijnen wordt dagelijkse consumptie van noten aangeraden, echter is het notenareaal op dit moment veel te klein.
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten.
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing is guaranteed.