Onze lopende projecten

Het project heeft tot doel het effect van een innovatief voederingrediënt (levende insectenlarven) voor langzaam groeiende biologische kippen te testen.
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten.
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing is guaranteed.
Het doel van dit project is bij te dragen tot een nieuwe eiwitvoorziening voor diervoeders en levensmiddelen in Europa.