Onze lopende projecten

We willen melkveehouders een tool aanbieden om geplande strategische beslissingen beter te onderbouwen en te faciliteren.
Het doel van het project is de duurzaamheid van de Europese melkveehouderij te verbeteren door de weerbaarheid van landbouwbedrijven te verhogen.
Dit project heeft als doel de Vlaamse melkveebedrijven duidelijke handvaten aan te reiken om te werken aan een meer economische en duurzame jongvee-opfok.