Projecten

Doelstelling is communicatie over de relatie van landbouw en waterlopen verbeteren, zowel intern tussen provinciale diensten als extern met de belangrijkste doe
We geven concrete handvaten voor een praktische en functionele integratie van bomen en struiken in de bedrijfsvoering van Vlaamse houders van bioherkauwers.
TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec
We ondersteunen akker- en weidevogelmaatregelen gericht op patrijs, geelgors en kievit (die als paraplusoorten fungeren voor andere akker- en weidevogels).
​Binnen gezondheidsrichtlijnen wordt dagelijkse consumptie van noten aangeraden, echter is het notenareaal op dit moment veel te klein om dit lokaal te verwezen
Innovatieve duurzame productiesystemen, zoals agroforestry komen steeds meer in beeld als deeloplossing voor de verschillende uitdagingen die de
Het belangrijkste doel van dit project is om de impact van Cryptosporidium op de gezondheid en economische resultaten te verminderen. Dit gebeurt door een tweel
De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer en groene prod

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.