Onze lopende projecten

Emissies van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater veroorzaken vervuiling van het milieu en waterkwaliteit.
Het doel van het project is de duurzaamheid van de Europese melkveehouderij te verbeteren door de weerbaarheid van landbouwbedrijven te verhogen.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
De use case Grazing Cow Monitor is gericht op het implementeren, ervaren en demonstreren van het gebruik van real-time sensorgegevens (bv. halsband) samen met G