Onze lopende projecten

​Samen met KULeuven, VUB en Universiteit Gent, gaat Inagro binnen het SBO-project Biogas-MAMBO biogas opzuiveren tot een voldoende kwaliteit.
De use case Grazing Cow Monitor is gericht op het implementeren, ervaren en demonstreren van het gebruik van real-time sensorgegevens (bv. halsband) samen met G
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt. Echter heeft een bufferbekken slechts
Het doel van het project is de duurzaamheid van de Europese melkveehouderij te verbeteren door de weerbaarheid van landbouwbedrijven te verhogen.
SMARTPROTECT is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.