Onze lopende projecten

Via dit project willen we de levenskwaliteit van melkveehouders verhogen en mentale rust creëren door in te zetten op tewerkstelling, efficiëntie en ergonomie.
In 2024 zal de gasdichtheid van 10 Vlaamse pocketvergisters worden gecontroleerd via uitgebreide inspectie met een infrarood camera.
Dit project wil in samenwerking met de productieketen een adviesdienst opzetten om de landbouwers te ondersteunen om van grasklaver een succesverhaal te maken.
Opvolging van bedrijven die methaanreducerende maatregelen toepassen. Ontwikkeling van rapport in veeportaal.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
​Binnen gezondheidsrichtlijnen wordt dagelijkse consumptie van noten aangeraden, echter is het notenareaal op dit moment veel te klein.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.