Onze lopende projecten

Op witloofbedrijven zijn heel wat reststromen beschikbaar die op vandaag nog niet volledig gevaloriseerd worden. Kan (pocket)vergisting een oplossing betekenen?
De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologische teeltsysteem van groenten in zowel de korte als de lange keten.