Onze lopende projecten

De hoofddoelstelling van “Quinoa lokaal” (QUILO) is het uitrollen van een rendabele gangbare en biologische quinoa teelt in Vlaanderen.