Onze lopende projecten

​Samen met KULeuven, VUB en Universiteit Gent, gaat Inagro binnen het SBO-project Biogas-MAMBO biogas opzuiveren tot een voldoende kwaliteit.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
NITROMAN zet in op de verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie.