Biovolddag okt 2021 bloemkool

ZERO-PH(F)YTO F&L(G)

synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groente- en fruitteelt

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Start date

31/03/2019

End date

30/03/2022

De ambitie om de biologische landbouw in onze gebieden verder te ontwikkelen en aan te passen naar teeltsystemen zonder gebruik van biopesticiden (“zero fyto”), vormt een uitdaging. Zowel economisch als op vlak van gezondheid en de bescherming van het milieu, want het sluit het gebruik van alle pesticiden uit. Om deze uitdaging aan te gaan, willen we in dit project onze kennis en vaardigheden binnen het grensoverschrijdend gebied verenigen om nieuwe 'zero fyto' teeltsystemen voor de fruit- en groenteteelt te ontwikkelen. Hiervoor brengen we de belangrijkste spelers binnen de biologische fruit- en groentesector, met inbegrip van innoverende telers, in de grensregio’s samen.

​Als output van dit project beogen we de sleutelpraktijken voor de fruit- en groenteteelt om het gebruik van fytomiddelen te vermijden, te identificeren, te valideren en uit te dragen. Er zijn al heel wat hulpmiddelen en technieken in (praktijk)onderzoek uitgetest, maar deze zijn nog niet overal even gekend of optimalisatie van de techniek voor toepassing in de praktijk ontbreekt nog. Door deze in het project verspreid over de verschillende regio's verder uit te testen en te valideren in de praktijk, brengen we de meest doeltreffende methodes aan het licht. De resultaten zullen op grote schaal verspreid worden naar alle actoren van de sector in de fruit- en groenteteelt, van producent tot consument. Ook amateurtuinders en de openbare diensten zullen baat hebben bij de resultaten, aangezien in België en Frankrijk maatregelen worden doorgevoerd om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verbieden of tot een minimum te beperken voor openbare diensten en particulieren.

Logobanner Interreg ZeroFyto F&G

Partners

Bio en Hauts de France

CRA-W - Centre Wallon de Recherches Agronomiques

FREDON

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

UPJV - Université de Picardie Jules Verne

Financers

Europese Unie

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Région wallonne

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.