Colorful countryside fields

TRANSAE

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Start date

31/12/2017

End date

29/06/2022

TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ecologie en een kader opstellen voor de ontwikkeling van deze landbouw.  Focus ligt op bodemkwaliteit en bedrijfseigen voederproductie.

Naast kennisuitwisseling tussen experten wordt sterk ingezet op kennisdoorstroming naar boer en burger. Hiertoe worden 6 opendeurdagen, een film, artikel, technische brochures, website en start en slotevent ontwikkeld of georganiseerd. Verder willen we een gemeenschappelijke methode ontwikkelen voor begeleiding van landbouwers, willen we centraal gegevens bundelen en ontsluiten rond interessante agro-ecologische landbouwpraktijken en deze maximaal ontsluiten. Er zal een sociologische en technische analyse van een aantal bedrijven uitgevoerd worden in functie van het opstellen van een verbeteringsplan op maat van het bedrijf. Tot slot zullen praktijkgerichte proeven opgezet worden rond innovatieve agro-ecologische praktijken.

Partners

CRA-W - Centre Wallon de Recherches Agronomiques

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

Inagro vzw

Initiatives Paysannes

l'APAD62 - L’Association pour la promotion d’une agriculture durable

Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

UPJV - Université de Picardie Jules Verne

Financers

Europese Unie

Provincie West-Vlaanderen

Région wallonne

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.