spuitnevel drift

Spuittechniek in de akkerbouw

Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Start date

28/02/2019

End date

27/02/2021

Toepassers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht drift te beperken en willen ook een efficiënte bespuiting. Dat kan door de juiste keuze van spuitdoppen en toepassing van een goede spuittechniek. Dit willen we dan ook aan de akkerbouwsector demonstreren in dit project. In eerste instantie zullen we via veldproeven aantonen dat mits een goede spuittechniek met driftreducerende doppen (50%, maar ook 75% en 90% driftreductie) een effectieve bespuiting kan worden uitgevoerd. Door aanpassing van watervolume, spuitdruk en rijsnelheid zullen we de bespuitingen met driftreducerende doppen in de veldproeven optimaliseren. Verder willen we ook innovatieve spuittechnieken m.b.t. driftreductie en/of om efficiënter en plaatsspecifieker te behandelen demonstreren. Als laatste willen we de opgedane kennis rond spuittechniek verspreiden naar alle akkerbouwers om hen te overtuigen van het nut en de efficiënte werking van driftreducerende doppen.

​We verwachten dat alle akkerbouwers minimum 50% driftreducerende doppen zal gebruiken, maar dat een meerderheid zelfs zal overtuigd zijn om reeds 75% of 90% driftreductie toe te passen.

Partners

HOGENT

Hooibeekhoeve

KBIVB - Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de biet

LCV - Landbouwcentrum voor de Voedergewassen

PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw

Ugent - Universiteit Gent

Financers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.