Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Start date

30/06/2018

End date

29/06/2020
Kennis rond alternatieve kiemremmers voor CIPC kenbaar maken bij aardappeltelers.

​Er zullen bezoeken aan demoproeven ingericht worden, alsook demo's rond toedieningsapparatuur. De resultaten zullen ook toegelicht worden in voorlichtingsvergaderingen, artikels en een actuele bewaargids zal beschikbaar komen. Er worden ook instructievideo's gemaakt.

Partners

PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw

Financers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)