PDPO Vogelvriendelijk boeren

Patrijs

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

28/10/2020

Einddatum

30/06/2023

Met dit project willen we een aantal veelbelovende akker- en weidevogelmaatregelen ondersteunen gericht op patrijs, geelgors en kievit (die als paraplusoorten fungeren voor andere akker- en weidevogels), met de landbouwactiviteit en regio-specifieke aanpak als onze twee belangrijkste uitgangspunten. Onze landbouwgerichte aanpak moet leiden tot een toenemend draagvlak binnen deze cruciale doelgroep en op termijn tot een verhoging van de akker- en weidevogelpopulaties in West-Vlaanderen. Regio-specifieke acties waarbij  nauw samengewerkt wordt met de betrokken Regionale Landschappen en Stadlandschappen zorgen voor lokale structurele verandering.  Om landbouwers te mobiliseren en intensiever te betrekken in het akker- en weidevogelbeheer richten we een provinciale kenniskring op waarin landbouwers onderling ervaringen uitwisselen, de nodige kennis aangereikt krijgen en input leveren op de voortgang van het project en het akker- en weidevogelbeleid in het algemeen. Verder streven we ernaar om de inspanningen die telers leveren voor agronatuur ruim bekend te maken bij het brede publiek.

​Het project Vogelvriendelijk boeren beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de Vlaamse ambitie om de achteruitgang van de akker- en weidevogelpopulaties tegen te gaan. Dit doen we via volgende concrete doelstellingen:

  • Bevorderen van samenwerking, kennisdeling en ervaringsuitwisseling tussen landbouwsector, natuursector en Regionale Landschappen/Stadlandschappen. Dit moet er tevens toe leiden dat maatregelen uit het ene gebied toegepast worden in andere geschikte regios in West-Vlaanderen.
  • Uittesten, optimaliseren en implementeren van veelbelovende akker- en weidevogelmaatregelen op maat van de (West-)Vlaamse landbouw. Deze maatregelen vormen een belangrijke bron van inspiratie bij opmaak van de nieuwe beheermaatregelen voor akker- en weidevogels in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Deze worden na afloop van het project idealiter beleidsmatig bestendigd.
  • Werken aan akkervogelmaatregelen gekoppeld aan een verdienmodel voor landbouwers. Hierbij focussen we niet enkel op overheidsmiddelen maar bekijken we het potentieel van private middelen die beschikbaar gesteld worden voor agronatuurherstel (bv. ondernemers investeren in lokale natuur initiatieven, crowdfunding,͙...
  • Oprichten provinciale kenniskring Vogelvriendelijk boeren.
  • Verhoogde appreciatie bij de burger voor agronatuur-inspanningen die land- en tuinbouwers leveren leidt tot verhoogde affiniteit voor de landbouwsector in het algemeen.
  • Verhogen draagvlak voor akker- en weidevogelmaatregelen onder landbouwers.

Informatieve videoreeks

In deze eerste video delen we onze ervaringen over hoe je Japanse haver als wintervoedsel voor de geelgors kunt gebruiken.

Partners

Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw

Boerennatuur Vlaanderen (BE)

Financiers

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.