Colorful countryside fields

PARTRIDGE

Protecting the Area's Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples

Project info

Project type

Interreg North Sea

Start date

29/11/2016

End date

29/06/2023
Het project ‘PARTRIDGE’ zet in op grensoverschrijdend praktijkgericht agrarisch natuurbeheer. Het combineert hierbij gangbare landbouwprakijken en soortenbescherming. Met de patrijs als boegbeeld, zullen we natuurvriendelijk agrarisch habitat promoten en ontwikkelen. Concreet zullen in elke van de 5 deelnemende lidstaten 2 demonstratiegebieden (met extra agronatuurmaatregelen) en 2 controlegebieden afgebakend worden. Van de twee Vlaamse demo- en 2 Vlaamse controlegebieden ligt telkens één in West-Vlaanderen (demo=omgeving Nieuwpoort).
Specifiek zal Inagro de West-Vlaamse clustergroep rond patrijs coördineren, lokale demonstraties en terreinbezoeken organiseren, nieuwe experimentele agromilieumaatregelen uittesten en hierover ruim communiceren. In functie van de uitbouw van onze expertise zetten we maximaal in op regionale en internationale kennisuitwisseling. Het project loopt over 4 jaar (30/11/2016 tot 31/10/2020).
 
​Het project mikt op het inrichten van 7% van een gebied van 500 ha met patrijsvriendelijke maatregelen. Dit zou tegen afloop van het project moeten resulteren in een toename van 30% in algemene akkerbiodiversiteit. Inagro zal een aantal experimentele maatregelen, met name 'patrijzen bloemblokken' en 'keverbanken' gaan evalueren op hun efficiëntie en inpasbaarheid in een landbouwbedrijf, met als bedoeling dat deze maatregelen op termijn vorm krijgen in nieuwe beheerovereenkomsten af te sluiten door landbouwers met VLM. Daarnaast wordt ook ingezet op sensibilisering en het informeren van landbouwers.

Partners

Boerennatuur Vlaanderen (BE)

Brabants Landschap (BL)

Game & Wildlife Conservation Trust

HVV - Hubertus Vereniging Vlaanderen

Inagro vzw

INBO - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

VLM - Vlaamse Landmaatschappij

Vogelbescherming Nederland

Financers

Europese Unie

Provincie West-Vlaanderen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.