Colorful countryside fields

NEFERTITI

Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration

Project info

Project type

Horizon 2020

Start date

31/12/2017

End date

29/09/2022

NEFERTITI zet 10 interactieve thematische netwerken op en brengt 45 regionale clusters van demobedrijven samen in 17 landen. NEFERTITI wil toegevoegde waarde realiseren via de uitwisseling van kennis, actoren, landbouwers en technieken over de netwerken heen. Hierbij wordt op 10 thema’s gefocust die hoog op de Europese landbouwagenda staan, nl. grasland en koolstofopslag, datagestuurde beslissingen in melkveehouderij, robuuste biologische dierlijke productie, optimale bodemkwaliteit in akkerbouw, precisielandbouw in akkerbouw, productiviteit en kwaliteit in de biologische akkerbouw, efficiëntie van nutriëntengebruik in de tuinbouw, efficiëntie van watergebruik in de tuinbouw, verminderde pesticiden inzet in druiven-, fruit- en groententeelt en aantrekkelijkheid van het agrarisch ondernemen. Inagro is binnen de AgroLink samenwerking en samen met de WUR trekker van het netwerk 'optimale bodemkwaliteit in akkerbouw' binnen dit project.

​De demonstratiebedrijven worden door participatie in het project versterkt in hun competenties om kennis over te dragen naar de landbouwpraktijk via het principe van 'peer-to-peer' learning. De demonstratiebedrijven krijgen hierbij de beschikking over nieuwe demonstratietechnieken en -vaardigheden en worden via een netwerk ook verbonden met andere demonstratiebedrijven in Europa.

Partners

AC3A - Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (AC3A)

Acta - Les instituts techniques agricoles

Advisory Service Croatia

Agricultural Advisory Center in Brwinów

Agrolink Vlaanderen

Biosense Institute

Comité Européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole

Forschungsinstitut Für Biologischen Landbau Stiftung

Gruenlandzentrum Niedersachsen

I4 Agri - Innovation for Agriculture

INOVISA - Associação para a Inovação e o Desenvolvimento Empresaria

INRA Transfert

Institut De Recerca I Tecnología Agroalimentaries

International Federation of Organic Agriculture Movements

James Hutton Institute

Natzionalna slujba za saveti v zemedelieto

Öko-Obstbau Norddeutschland Versuchs und Beratungsring e.V.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Provincie Zuid-Holland

Regione Toscana

Seinäjoki University of Applied Sciences

Széchenyi István University

Teagasc - Agriculture and Food Development Authority

University of Almería

Wageningen Plant Reseach

Financers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.