Colorful countryside fields

IPMWORKS

An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies

Project info

Project type

Horizon 2020

Start date

30/09/2020

End date

29/09/2024
De landbouw is vaak nog erg afhankelijk van pesticiden. Het gebruik van pesticiden moet nochtans worden gereduceerd omwille van hun impact op de omgeving, dier en mens. Dit kan door het implementeren van geïntegreerde beheersingsstrategieën (IPM). IPMWORKS heeft als doel om het gebruiken van de IPM-strategieën te stimuleren via een Europees netwerk van telers. Het netwerk zal verdere vooruitgang boeken in de implementatie van IPM door samen de krachten te bundelen en van elkaar te leren. Het netwerk zal tevens aantonen aan andere telers dat IPM werkt en zo zorgen voor een lagere afhankelijk van pesticiden, een betere beheersing van ziekten en plagen, lager kosten en hogere rendabiliteit. IPMWORKS zal bestaande netwerken coördineren over heel Europa, IPM stimuleren en enkele nieuwe ‘hubs’ opstarten in regio’s of sectoren waar nog geen relevante netwerken zijn voor IPM pioniers. Adviseurs zullen deze ‘hubs’ coördineren en spelen een belangrijke rol in het doorspelen en delen van kennis, coachen van telers bij hun eigen IPM en organiseren van lokale demonstratieactiviteiten. IPMWORKS zal de toegang tot ‘IPM Decisions’ platformen stimuleren en informatie omtrent IPM- strategieën ter beschikking stellen. Binnen het project wordt er data verzameld om IPM-strategieën te vergelijken en worden resultaten gedeeld via verschillende kanalen gebruikt door telers. Daarnaast worden er trainingen georganiseerd en materiaal voor trainingen gemaakt voor telers buiten het netwerk en voorlichtingsdiensten om verdere verspreiding van implementatie van IPM in Europa te bewerkstelligen. Inagro zal hierbij de sectorleider zijn voor de hubs in groenten in open lucht en een hub voor aardbeien coördineren. Meer informatie vind je terug op de website van het project.

Partners

Aarhus University

Acta - Les instituts techniques agricoles

Agroscope

APCA - Instance nationale des Chambres d'agriculture

AUA - Agricultural University of Athens

Biosense Institute

COEXPHAL - Asociacion De Organizaciones De Productores De Frutas Y Hortalizas De Almeria (ES)

Consulai

Delphy BV

Djursland Landboforening (DK)

Feuga - Fundación Empresa - Universidad Gallega

Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. (DE)

IAMZ - The Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (ES)

IFOAM Organics Europe (BE)

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

Inagro vzw

INRA - Institut National de la Recherche Agronomique

INRA Transfert

INTIA - Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias

James Hutton Institute

Julius Kühn-Institut

KGZS - Slovene Chamber of Agriculture and Forestry (SI)

LEAF - Linking Environment And Farming

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

RSK ADAS Ltd.

Teagasc - Agriculture and Food Development Authority

UCSC - Universita Cattolica del Sacro Cuore

Velas (DK)

Wageningen Plant Reseach

Financers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.