Advies

FAIRshare

Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared

Project info

Project type

Horizon 2020

Start date

31/10/2018

End date

30/10/2023
Deze tijden van elektronische datageneratie, analyse en communicatietechnologie bieden veel potentieel voor accuratere, snellere en betere beslissingen op het landbouwbedrijf, wat de duurzaamheid van de bedrijfsvoering ten goede kan komen.
Het Europese beleid wil inspanningen doen om ervoor te zorgen dat digitale innovatie in de landbouwsector gelijke tred houdt met andere sectoren en dat de digitale innovatie beschikbaar is voor de brede landbouwgemeenschap. Het risico bestaat dat de digitale innovatie zorgt voor een toenemende ongelijkheid tussen landbouwbedrijven en tussen landbouwregio’s. Om dit te vermijden moeten de regionale adviseurs maximaal ingeschakeld worden bij het implementeren en gebruiken van digitale tools en innovaties. Dit project heeft dan ook tot doel de onafhankelijke landbouwadviseurs in de Europese regio te engageren tot en te ondersteunen bij het versneld opnemen van digitale tools in hun adviesinstrumenten.
 

​Het project bevat 2 grote onderdelen; In WP 1, 2 en 3 wordt vooral gefocust op het inventariseren en – ondersteund met voorbeelden van goede praktijken - ontsluiten van digitale tools en diensten. In WP 4, 5 en 6 worden via de living lab methodologie adviseurs geëngageerd om met de informatie in de inventaris aan de slag te gaan en om in co-creatie digitale tools uit te wisselen, aan te passen en te ontwikkelen. Op deze manier worden oplossingen gezocht voor de uitdagingen die er zijn bij de implementatie van digitale tools in de verschillende advies- en landbouwcontexten binnen de EU. Hierbij ligt de focus niet alleen op het technische aspect, maar ook op methodieken om te communiceren en te mobiliseren tot het gebruik van de tools.

Partners

AC3A - Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (AC3A)

Acta - Les instituts techniques agricoles

AUA - Agricultural University of Athens

Cajamar Foundation

CEMA - European Agricultural Machinery

Consulai

Hungarian Chamber of Agriculture

I4 Agri - Innovation for Agriculture

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

INTIA - Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias

Lithuanian Advisory Services (LAAS)

LKO - Austrian Chamber of Agriculture (LKO)

MAPAMA - Spanish Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment

Naturland - Verband für ökologischen Landbau e. V.

Ruralis - Institute for Rural and Regional Reseach

SEASN - South Eastern Europe Advisory Service Network

Teagasc - Agriculture and Food Development Authority

The Circa Group Europe Limited

ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Financers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.