Colorful countryside fields

CYANTIR

Voedselveiligheidsrisico’s bij gebruik van oppervlaktewater gecontamineerd met cyanotoxines voor de irrigatie van gewassen

Project info

Project type

FOD (volksgezondheid)

Start date

30/04/2021

End date

29/04/2023

​​
Het CYANTIR project beoogt te onderzoeken of irrigatie met microcystine gecontamineerd water risicovol is voor de volksgezondheid in termen van restconcentraties microcystine die op of in het gewas accumuleren en dus door het humaan lichaam kunnen worden opgenomen na consumptie. Hiertoe zullen 3 typisch rauw geconsumeerde gewassen onder gecontroleerde omstandigheden worden geïrrigeerd met water gespiked met het MC-LR microcystine. De gewassen betreffen sla, wortel en aardbei en zijn gewassen waarvan respectievelijk het blad, de wortel en de vrucht worden geconsumeerd. Er zullen 2 verschillende concentraties MC-LR worden getest namelijk 1 en 20 µg/l. Deze concentraties zijn gebaseerd op relevante literatuur in dit domein. Specifiek voor aardbei zullen 2 irrigatiemethoden worden vergeleken namelijk het sprinkler versus het eb en vloed systeem. De kweekomstandigheden en de irrigatie met gecontamineerd water zullen de gangbare praktijk zo goed mogelijk nabootsen (i.e. sla in hydrocultuur en irrigatiewater continu gecontamineerd met MC-LR, wortel en aardbei beiden in pot in serre en irrigatiewater enkel de laatste maand voor oogst gecontamineerd met MC-LR). Tijdens de proef zullen diverse kwantitatieve (versgewicht, aantal vruchten per plant) en kwalitatieve (fytotoxiciteit, schade, verkleuring) waarnemingen gebeuren. Het gehalte microcystine aanwezig op en in de plant zal worden bepaald op 3 verschillende tijdstippen: 1 week voor oogst, bij de oogst en 1 week na bewaring. Hiervoor zal een LC-MS/MS methode worden toegepast. Vervolgens zal een risicobeoordeling worden uitgevoerd op basis van de blootstellingsroutes en blootstellingsmedia voor de consument. Om de bloostelling te berekenen zal een deterministische aanpak gebruikt worden aan de hand van de laatste Belgische consumptiepeiling volgens EFSA protocols.

Partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

INBO - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Sciensano

Ugent - Universiteit Gent

Université de Liège

Financers

FOD - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.