Mirlet sla

MIRLET–App: Wat houdt deze tool in?

Irrigatieadvies voor teler van bladgewassen onder beschutting

MIRLET berekent verdamping van het gewas en genereert irrigatieadvies voor telers van bladgewassen.

 

Een goede irrigatie-strategie is belangrijk voor telers van bladgewassen. De vochtstatus van de bodem heeft niet alleen invloed op de gewasontwikkeling en ziektedruk, maar bepaalt ook of er milieubelastende uitspoeling optreedt. Voor veel telers is het interessant om naast de eigen teeltervaring ook een objectieve adviestool ter beschikking te hebben. Eentje die uitrekent hoeveel water het gewas op dagbasis effectief verdampt en dit omvormt naar een vrijblijvend advies.

 

Bepalen van de optimale irrigatiebeurtgrootte leidt voor veel telers van bladgewassen vaak nog tot discussie en twijfel. Dat het gewas best gegoten wordt op een zonnige dag waarop het gewas snel opdroogt is gekend, maar de grootte van de beurt is niet altijd duidelijk. Zeker bij wisselende weersomstandigheden of in het najaar bij inkortende dagen vinden hebben telers baat bij een beslissingsondersteunende applicatie. De MIRLET-tool biedt hier antwoord op.

serre kropsla

Het rekenmodel

MIRLET berekent de evapotranspiratie (ET), de combinatie van evaporatie van de bodem en transpiratie van het gewas, door middel van een aangepast Penman-Monteith model. Deze aanpak wordt op vandaag als de standaardmethode aanbevolen door FAO als het gaat over irrigatiemodellering.

Zonder in detail te treden berekent het model hoeveel energie het gewas ontvangt in de vorm van zonnestraling en warmte om daaruit te berekenen hoeveel vocht het kan verdampen. Het model neemt voor verschillende types bladgewassen specifieke parameters in rekening zodat voor elk type de juiste groei en ontwikkeling van de plant wordt beschouwd. De output van het model is de ET in liter per m² over een periode van 24 uur.

De hardware

Data is essentieel voor de MIRLET-tool. Daarmee wordt het achterliggende model immers gevoed. Minimale waarnemingen nodig om de tool goed te laten functioneren zijn lichtintensiteit, luchttemperatuur en relatieve vochtigheid in het microklimaat rondom de plant. Voor deze toepassing werd een sensorpakket samengesteld bestaande uit een PAR-lichtsensor, een capacitieve hygrometer en een thermokoppel, allen verbonden met een datacollector dewelke de geregistreerde data via GPRS naar de cloud schrijft. Een zonnepaneel staat in voor de voeding van het autonome systeem zodat deze gelijk waar kan geplaatst worden en onmiddellijk operatief is.

In praktijk is het ook mogelijk om de sensoren aangesloten op de klimaatcomputer te gebruiken op voorwaarde dat alle benodigde gegevens gelogd worden en geexporteerd kunnen worden van de klimaatcomputer naar een met internet geconnecteerde PC. Daar is installatie van een programmaatje nodig om de data alsnog in de cloud te krijgen, waar de MIRLET-app ze kan ophalen.

kropsla serre sensor

De software

Werken met de MIRLET-tool kan via de gebruiksvriendelijke user interface die fungeert als een interactieve website. Elke gebruiker beschikt er over een persoonlijk dashboard en kan er zijn eigen teelten beheren. Tijdens de opvolging van een teelt is louter manuele ingave van de uitgevoerde irrigatiebeurten vereist, wil de teler een actuele stand van zaken bekomen.
Links in beeld krijgt de teler de hoeveelheid water te zien die tijdens de dag ervoor verdampte samen met de status van zijn irrigatie nl. het aantal liters tekort of overmaat ten opzicht van de modelberekening. Rechts wordt een historiek weergegeven van verdampingshoeveelheden, klimaat data en irrigatiebeurten sinds de start van de teelt.

 
mirlet

Onze tuinders die MIRLET gebruiken, aan het woord.

Klimaatsensoren dragen bij tot trefzekere irrigatiestrategie

Meer info

Wil je meer weten over de MIRLET-app?