landschappelijke integratie van stallen met hoogstammige bomen

Landschappelijke integratie: wat, waarom, wie …

Via landschappelijke integratie gaat je bedrijf op in het omringende landschap. Deze streekeigen natuurlijke beplanting is meestal een verplichte voorwaarde van je omgevingsvergunning. De integratie via bomen en heggen draagt ook bij aan een betere boer-burgerrelatie en klimaatdoelstellingen.

Wat is landschappelijke integratie:

​Landschappelijke integratie wordt steeds belangrijker! Zo is landschappelijk integratie een vast en kritisch onderdeel geworden van een vergunningsaanvraag. Om je bedrijf landschappelijk te integreren maak je gebruik van streekeigen natuurlijke beplanting die je rondom je bedrijf aanplant. Door een combinatie van struiken en bomen zorg je dat jouw bedrijf opgaat in de omgeving.

Landschappelijke integratie op een landbouwbedrijf beoogt een optimale integratie van het bedrijf in het omliggende landschap. Om dit te bekomen is het essentieel om over het volledige bedrijf te werken met landschappelijke beplanting via een aantal principes zoals herhaling, hoge en grote bouwvolumes breken, … . Zonder het bedrijf weg te stoppen achter een groenscherm. Ideaal is een combinatie van inheemse, streekeigen struiken en bomen die traditioneel in de regio voorkomen. Dit verlegt het accent van de bedrijfsgebouwen naar de beplanting en het landschap. Minder mooi ogende muren kunnen door groen aan het zicht onttrokken worden. Architecturaal sterke elementen kun je eenvoudig door groen breken.  Aanvullend vormen de groenelementen ecologische stapstenen doorheen het landschap. 

Ook de erfordening en architectuur spelen een belangrijke rol bij de landschappelijke integratie van jouw bedrijf.

Het belang van landschappelijke integratie: 

De vergunningverlenende instantie besteedt, bij hun beslissing, veel aandacht aan hoe een bedrijf in het landschap is ingebed en wat de landschappelijke impact van de nieuwe loods of installatie zal zijn. Niet enkel de nieuwe constructies worden bekeken maar het volledige bedrijf vanuit alle kanten. Vaak vragen ze daarom een bijkomend landschappelijk integratieplan. Hierop duid je aan hoe jouw bedrijf, door middel van beplanting, geïntegreerd is of hoe je het zal integreren in het omringende landschap. De schriftelijke motivatie is een essentieel onderdeel van het plan. 

Een mooie landschappelijke integratie is ook de opstap naar een betere boer-burgerrelatie, verhoogde biodiversiteit en helpt bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen.  

De beplanting draagt bij aan de uitstraling van ons bedrijf en vergt weinig onderhoud. Zo worden minder aantrekkelijke elementen aan het zicht onttrokken.

Rik Bogaert

Landbouwer

landschappelijke integratie van stallen met hoogstammige bomen

Welke beplanting gebruik je? 

Speel in op bestaande kleine landschapselementen in het omliggende landschap. Zo kan je landschappelijke structuren die reeds aanwezig zijn op en rond het landbouwbedrijf zoals beken, beplanting langs perceelgrenzen, oude boomgaarden,… (her)ontwikkelen. Zonder de functionaliteit van je bedrijf te hinderen. Dit verlegt het accent van de bedrijfsgebouwen naar de landschappelijke beplanting en het landschap. Maak hierbij gebruik van zowel streekeigen bomen als struiken die traditioneel in de regio voorkomen en de streekidentiteit vergroten. Een strakke haag vermijd je dus. Gebruik in de plaats inheemse struiken die je vrij laat uitgroeien en periodiek aan de grond afzet (1/ 5 – 7 jaar).  Het is niet alleen bevorderlijk voor de biodiversiteit maar ook onderhoudsvriendelijker dan een haag. 

Hoe en wanneer en aanplanten? 

Je plant best aan van begin november tot half maart zodat de planten optimaal groeien. Kies voor planten met ‘blote wortel’, deze zijn goedkoper. Besteed bij het planten voldoende aandacht aan verankering en veebescherming. 

Inagro geeft gratis advies

Inagro stelt samen met jou een landschappelijk integratieplan met motivatie op voor jouw bedrijf, al dan niet in het kader van vergunningsaanvraag. klik hier voor meer informatie over de opmaak van een landschappelijk integratieplan.