Druiventeelt

Advies voor wijnbouw

Als wijnbouwer kan je bij Inagro terecht nog voor de aanleg van een wijngaard. Aan de hand van bodemanalyses en -advies gaan we na of een perceel geschikt is voor druiventeelt. Tijdens de teelt geven we teelttechnisch advies over onkruidbestrijding en interpretatie van weermodellen. En bij de wijnproductie kan je bij Inagro terecht voor kwaliteitsanalyses van most tot wijn.

Analyse van most tot wijn

Om een kwaliteitsvolle wijn te produceren, is het aangewezen om tussentijds je vinificatie op te volgen. Inagro kan je helpen door verschillende kwaliteitsparameters te analyseren tijdens het wijnproces. Inagro voert analyses uit van most tot wijn. Ons labo analyseert zowel witte, rosé, rode als mousserende wijnen. Bij een standaard wijnanalyse onderzoeken we 10 parameters zoals het alcoholpercentage, pH, sulfiet, glucose, fructose, zuurheid…

Bodem- en bemestingsadvies

Voorafgaand aan de aanplant van wijnstokken wordt een onafhankelijk advies geformuleerd inzake de bodemgesteldheid en of deze geschikt is voor wijnbouw. Tijdens de teelt kan advies gegeven worden inzake bemesting.

Grond

Inhoud van het bodem- en bemestingsadvies

Een erkend staalnemer komt ter plaatse voor het nemen van een bodemstaal dewelke geanalyseerd wordt volgens het standaard bouwvoorpakket (pH, %C, P, K, Ca, Mg, Na en S) met bijkomend een analyse op de sporenelementen (B, Fe, Cu, Mn) en een N-analyse. Na het opstellen van een analyserapport wordt dit mondeling besproken tijdens een bezoek ter plaatse gecombineerd met het uitvoeren van een profielboring tot op 90 cm diepte om eventuele storende lagen op te sporen alsook het opsporen van eventuele bodemverdichting met behulp van een penetrometer. Dit wordt gevolgd door het afleveren van een adviesrapport omtrent de vastgestelde bodemconditie (cfr. hierboven) en eventuele te nemen maatregelen. Tenslotte kan dit rapport ook advies bevatten inzake:

  • Voorafgaande rotatie met bladrammenas, Japanse haver,…;
  • erosiebeperkende maatregelen;
  • inzaai van geschikte tussenbedekking.

Kostprijs

730,00 euro (+ BTW) waarbij facturatie gebeurt na afleveren van het analyserapport.

Meer info?

Wil je gebruik maken van dit advies of heb je andere teelttechnische vragen met betrekking tot wijnbouw?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.