Agrotopia letters vooraanzicht 's avonds

Inagro, jouw ideale onderzoekspartner

In Agrotopia beschikken we over de nodige middelen, infrastructuur en medewerkers om praktijk- en toekomstgerichte onderzoeksvragen te beantwoorden.

In Agrotopia hebben we de ambitie om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te verbeteren via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context.