Onkruid in vlas

Hoe probleemonkruiden beheersen in de bioteelt?

In de biologische teelt worden geen herbiciden toegelaten. Probleemonkruiden worden zo op een andere manier benaderd waarbij een uitgekiende teelttechniek zeer doeltreffend is.

Van een correcte risico-evaluatie naar een gerichte aanpak

Onkruiden als kweek, akkerdistel, melkdistel, ridderzuring, heermoes, akkerwinde,.. kunnen problemen geven voor een succesvolle teelt. Onkruiden die na een teelt overblijven bouwen reserves op via hun wortelgestel en overleven. In deze wortel zit een wintervoorraad die de plant door het compensatiepunt moet loodsen. Dit is het punt waar de fotosynthese het overneemt van het verbruik van de plant.

Er zijn twee elementen belangrijk voor de beheersing van overblijvende onkruiden. Enerzijds moet men preventief optreden door introductie te voorkomen via zaaizaden, mest, compost, akkerranden, machines, loonwerkers,.. Curatief kan men uitbreiding verhinderen door het verstikken, uitputten of uitroeien van het onkruid waarbij tijdstip, frequentie en de werkdiepte cruciaal zijn. Hierbij mag men geen enkele ruimte geven aan het kruid en moet men elk moment benutten waarbij de volhouder wint.

Bij het verstikken gaat men in concurrentie met het onkruid waardoor een vol gewas nodig is. Men kan bijvoorbeeld meerjarige grasklaver of luzerne (> 3 jaar) toepassen, zware snedes hiervan maaien of een zware en snelle groenbemester inzaaien zoals Japanse haver.

Bij het uitputten moet men vollevelds gaan snijden. Hierbij begint men in het voorjaar wanneer de wortelreserves het laagst zijn. Hierbij kan men de rotatie aanpassen en een late teelt introduceren. Een minimale interval van bewerking is nodig om de 2 à 4 weken.

Bij het uitroeien gaat men ook vollevelds gaan snijden of losmaken en de resten gaan verzamelen of drogen. Bij drogend weer herhaalt men dit best bij een schrale oostenwind of in volle zomer.
 

Naar bodembewerking toe kunnen volgende systemen worden toegepast:

 • Rod weeder: zeskantige ijzeren staaf die achter de hak kan worden gedragen en die onkruiden diep gaat lostrekken. Als goedkope variant kan men een stevige ijzeren kabel monteren achter de hak. 
 • Precisiecultivator: Het inzetten van brede ganzevoeten op de cultivator met meer dan 6 cm overlap is zeer doeltreffend. Deze moet men vaak herhalen, waarbij men telkens iets dieper gaat. 
 • Vollevelds schoffelen: kan ook soelaas bieden. 
 • Kvik-up: diepgronder met een aangedreven pennenfrees waarbij de wortelstekken als laatste terugvallen en zo kunnen uitdrogen op het oppervlak.
 • Lazy Dog: manuele onkruidsteker waarbij onkruid per onkruid kan worden gewerkt.

Frezen wordt ten stelligste afgeraden! Zo gaat men de wortel gaan fractioneren waardoor deze zich nog meer kan vermenigvuldigen.

Onkruid in vlas

Enkele voorbeelden van wortelonkruiden

Soort

Kenmerken

Bestrijding

Akkerdistel

 • 1 plant= 5 tot 40 000 zaden
 • Tot 20 jaar kiemkrachtig
 • Verspreid zich meer dan 100 m via wind
 • Kan de oorzaak zijn van een primaire infectie
 • Worteluitlopers tot 12 m per jaar met 16 scheuten/m
 • Groeit 30 tot 60 cm diep
 • Verstikken: meerjarige luzerne of maaiweide
 • Uitputten: via volveldse bewerking
 • Uitroeien: beperkt door diep wortelgestel

Melkdistel

 

 • Verstikken: meerjarige luzerne of grasklaver voor maaien of graan met klaver als onderzaai
 • Uitputten: ondiepe volleveldse bewerking met een zware teelt erna
 • Uitroeien: wortels zijn makkelijk af te breken

Kweek

 • Gras: groeit vegetatief
 • Zeer oppervlakkige wortels met een enorme groeikracht
 • 150 rhizomen/plant
 • Groeit 1,5 m/jaar, hele jaar door
 • Heeft slapende ogen
 • Verstikken: door zware tussenteelt
 • Uitputten: ondiepe volveldse bewerking tot 10 cm
 • Uitroeien: rhizomen losmaken in drogend weer en verzamelen met wiedeg

Ridderzuring

 • Penwortel: echte overlever
 • Regeneratie uit wortelkroon (10 cm)
 • Stukjes tot 0,5 cm
 • Maakt snel terug reserves
 • 1 plant tot 60 000 zaken, meer dan 1 keer/jaar
 • 50 tot 80 jaar kiemkrachtig
 • Via stalmest, hooi en stroo
 • Lichtkiemer
 • Verstikken: niet echt mogelijk
 • Uitputten: via vals zaaibed
 • Uitroeien: drogend weer is vaak onvoldoende. Nodig om te verzamelen of verstikkende teelt laten volgen

Meer info?

Voor meer informatie omtrent het biologisch bestrijden van probleemonkruiden, neem gerust contact met ons op!