groep zwaluwen op kabels

Hoe draag ik zorg voor de zwaluwen op mijn bedrijf?

Zwaluwen zijn een trouwe bondgenoot als vliegen- en muggenvanger op je landbouwbedrijf. Met enkele kleine inspanningen kan je ze ieder voorjaar welkom heten.

Wat kan ik doen om de zwaluwen op mijn bedrijf te helpen?

Elk jaar kondigt de terugkeer van de zwaluwen uit het zuiden de lente aan. Tegelijk brengt het leven, beweging en heel wat gekwetter op je bedrijf. Met enkele eenvoudige tips maak je jouw bedrijf nog aantrekkelijker voor zwaluwen. Misschien zelfs met financiële steun.

Voor een boerenzwaluw is het nergens beter vertoeven dan op veeboerderijen met open stallen. Ze vinden er voldoende voedsel, maar ook beschutting en materiaal om nesten te bouwen.

Een zwaluwnest bestaat vooral uit modder. Een modderpoel aanleggen in de buurt van een plaats waar nesten mogen komen, kan helpen. Stapsgewijs kleven de zwaluwen dan modder aan een ruwe muur of plafond voor een goede hechting. Als vertrekpunt voor hun nest gebruiken ze vaak een steun: een latje, richel, draad, nagel, lamp,...

  • Een kunstnest kan boerenzwaluwen uit de buurt naar jouw bedrijf lokken. Hang er dan wel minstens twee, want boerenzwaluwen broeden graag in kleine kolonies.
    • Een ideale plaats heeft een vrij en permanent toegankelijke stal of schuur.
    • Een kabel of zitstok in de omgeving vormt een tijdelijke en veilige rustplaats.
    • Overlast door uitwerpselen kan je beperken door een houten plankje op te hangen onder het nest, zonder de in- en uitvliegroute te belemmeren. Dus plaats het voldoende laag.
  •  Verruigde overhoekjes en bloemenranden trekken heel wat insecten aan. Ook het inrichten en onderhouden van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten en poelen, kan het verschil maken voor zwaluwen.
  • Het gebruik van insecticiden wordt logischerwijs ten stelligste afgeraden.
  • Onderhoudswerken aan de stallen of schuren plan je bij voorkeur tijdens de wintermaanden.

 

In West-Vlaanderen zijn er heel wat gemeentes en steden die de zwaluwen een hart onder de vleugels willen steken. Zijn er zwaluwen op jouw bedrijf? Informeer dan zeker eens bij de milieudienst van je gemeente of stad. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het aantal nesten.

Ruben Mistiaen

Adviseur agromilieu

groep zwaluwen op kabels

Gratis insectenbestrijding

Wist je dat zwaluwen de ideale partner zijn bij de bestrijding van vliegen en muggen? Wanneer er jongen zijn, kan één boerenzwaluw tot wel 10.000 insecten per dag vangen. Heel wat redenen dus om toch maar eens naar boven te kijken.

boerenzwaluw in de vlucht

Wat kan je doen om zwaluwen aan te trekken?

Zijn er geen zwaluwnesten op jouw bedrijf, maar zie je ze toch vaak in de buurt vliegen? Dan kan je door het plaatsen van kunstnesten, zwaluwen proberen te lokken.
  • Plaats minstens twee kunstnesten, want zwaluwen vormen graag kolonies.
  • Hang kastjes op in een toegankelijke stal of schuur, maar wel op een hoge, donkere plaats uit de tocht.
  • Een kabel of zitstok in de omgeving van de kunstnesten is ook belangrijk. Zo kunnen ze veilig uitrusten.
  • Om overlast door uitwerpselen te beperken, kan je een houten plankje ophangen onder het nest. Let er wel op dit voldoende laag te hangen zodat de in- en uitvliegroute van de zwaluwen niet belemmerd wordt.