Agrotopia hydrocultuur tomaat

Dertien teeltzones

Met dertien compartimenten is er in Agrotopia voldoende ruimte om onderzoek te doen in blad- en vruchtgroenten.

In een notendop

In de dakserre zijn volgende onderzoeksruimten, "afdelingen" of "compartimenten" aanwezig:

 • Vijf afdelingen voor bladgroenten
 • Vijf afdelingen voor vruchtgroenten
 • Een gesloten ruimte voor meerlagenteelt
 • Twee open, hoge afdelingen voor meerlagenteelt, in de gevelserre

 

Bij de afdelingen voor blad- en vruchtgroenten komen telkens twee types voor:

 • Semipraktijkserres: grote afdelingen (ong. 700 m²) die de teeltomstandigheden praktijkserres zo goed mogelijk nabootsen en bestemd zijn voor evaluatie van rassen en technieken.
 • Kleine serres (150 – 300 m²): serres die bij uitstek geschikt zijn voor vergelijking van verschillende kasklimaten. Ze zijn ook uitgerust voor kleinschalige experimenten.
   

Er is ook een afdeling voorzien voor de opkweek en verlengde doorkweek van plantgoed voor bladgroenten

Plattegrond Agrotopia

Afdelingen voor bladgroenten

 • KS11 en KS12

Deze twee semipraktijkserres zijn respectievelijk uitgerust met de ‘Deep Flow Technic’ (DFT) en een geautomatiseerd mobiel gotensysteem (MGS). Beide afdelingen zijn geschikt voor de teelt van kort cyclische gewassen, zoals slasoorten en kruiden. Beide afdelingen worden door de kolommen opgesplitst in twee ruimtes, met een breedte van resp. 12 m (3 kappen) en 8 m (2 kappen). 

KS11 bevat in de 12 m ruimte twee afzonderlijke teeltvijvers, van resp. circa 234 m2 en 48 m2 groot en voorzien van drijfplaten. De vijvers vormen een gesloten systeem waarbij het water en voeding die aan het teeltsysteem worden toegevoegd alleen door verbruik van de gewassen het systeem verlaten. De kleine vijver is bedoeld voor de opkweek van plantmateriaal voor de grote vijver. De 8 m ruimte wordt gebruikt voor de ontwikkeling nieuwe hydroteeltsystemen of voor experimenten op kleine schaal, in mini DFT systemen.

KS12 bevat voor het MGS twee gotengroepen: één gotengroep in de 12 m ruimte, met goten van ong. 11,50 m lengte, en een andere gotengroep in de 8 m ruimte, met goten van ong. 6,00 m lengte. In de goten worden planten geteeld met de ‘Nutrient Film Techniek’ (NFT): de planten krijgen water en voeding toegediend in een dun laagje voedingsoplossing.  Alle goten hebben een lichte helling (1%), zodat de voedingsoplossing na injectie in het hoogste deel van de goten in een dun filmpje langsheen de plantenwortels naar het laagste deel stroomt.

Typisch voor het MGS is de verschuifbaarheid (mobiliteit) van de goten. Dit verschuiven laat toe om de afstand tussen de goten voortdurend minimaal te houden, aangepast aan de plantgrootte. In het begin van de teelt liggen de goten direct naast elkaar, en naarmate de teelt vordert wordt automatisch de afstand tussen de goten vergroot. In de rij blijven de planten op eindafstand. Ondertussen verschuiven de goten ook geleidelijk aan naar de andere kant van de serre, zodat uiteindelijk de oogstrijpe planten aankomen aan de tegenovergestelde zijde van de serre dan waar ze werden uitgeplant.

Tijdens dit verschuiven worden de goten opeenvolgend gekoppeld aan 5 verschillende kraanvakken, zodat sturing van de watergift mogelijk is aangepast aan het groeistadium. De twee laatste kraanvakken zijn ook gekoppeld aan een tweede dagvoorraad, zodat in dat stadium ook aanpassing mogelijk is van de voedingsoplossing. Beide hydrocultuursystemen, DFT en MGS, hebben een centrale oogstplek: de mobiele goten/drijvers met oogstklaar product komen altijd naar een zelfde punt. Hierbij is oogst mogelijk op manshoogte. Na de oogst worden de goten gereinigd. Hiervoor is een wasinstallatie voorzien op het noordpad ín de afdeling.

 • KS13 en KS14

Deze twee kleinere afdelingen, met een oppervlakte van 277 m², hebben elk 6 kleine NFT-opstellingen (5,6 m x 6,0 m). Het openschuiven van de goten gebeurt hier niet automatisch, maar manueel.  Boven elke NFT-opstelling is een individueel regelbare groep aanwezig van dynamische ledbelichting. Per afdeling zijn drie dagvoorraden beschikbaar, waaraan telkens twee van de zes NFT-opstellingen gekoppeld zijn. Elke dagvoorraad is gekoppeld aan een kraangroep, voor sturing van de watergift.

 • KS15

Afdeling KS 15 (185 m²) wordt gebruikt voor het opkweken van uitgangsmateriaal voor groentegewassen of verlengde opkweek. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om gewassen te telen volgens het eb en vloed systeem. Hiertoe is deze afdeling uitgerust met 4 eb/vloed roltafels. 

Afdelingen voor vruchtgroenten

Alle afdelingen voor vruchtgroenten zijn uitgerust met een gangbaar hangend teeltgotensysteem, met de onderkant van de goten op een hoogte van 80 cm. Ze zijn inzetbaar voor de draadteelt van vruchtgroentegewassen, zoals tomaat of komkommer. Watergeven vindt plaats door middel van druppelbevloeiing, met keuze uit twee verschillende kraanvakken, elk gekoppeld aan een afzonderlijke dagvoorraad met voedingsoplossing. In elke afdeling is kunstlicht aanwezig.

 • KS21, KS22 en KS23

Deze drie afdelingen zijn semi-praktijkserres, van elk 764 m². Het kunstlicht bestaat In KS21 en KS22 uit hybridebelichting - een combinatie van hoge druk natriumlampen met leds - en in KS23 volledig uit leds. 

 • KS24 en KS25

Deze twee kleinere afdelingen (resp. 176 en 151 m2) zijn uitgerust met hybridebelichting in combinatie met interlight: led-lampen opgehangen tussen de gewassen. Deze afdelingen beschikken over een afzonderlijk stuurbaar toevoernet voor CO2, wat toelaat het gebruik te testen van nieuwe bronnen van CO2

Gesloten ruimte voor meerlagenteelt

Afdeling KS16 is een “cel” volledig afgesloten van de buitenwereld, zodat alle groeifactoren (klimaat, licht, water, voeding)- kunnen worden geregeld. Op die manier kan ook de groei van planten volledig worden bijgestuurd, en kan jaarrond eenzelfde plantkwaliteit worden afgeleverd. KS16 heeft een grondoppervlak van 4 m x 8 m, en beschikt over vier teeltlagen gestapeld boven elkaar. Een isolerende omhulling zorgt voor een degelijke afsluiting van uitwendige invloeden. Door koeling en verwarming, gecombineerd met vochtregeling, is perfecte klimaatregeling mogelijk. Dynamische led-belichting laat ook regeling toe van spectrum en intensiteit van het licht. Deze afdeling laat onderzoek toe naar de mogelijkheden van dergelijk meerlagig teeltsysteem als productie-eenheid, maar laat ook prima onderzoek toe naar invloeden van de verschillende groeifactoren. 

Gevelserre

De gevelserre, met afdelingen KS 01 en KS 02, is niet enkel een landmark langs de ringweg rond Roeselare, maar laat ook onderzoek toe naar teeltmogelijkheden in hoge ruimtes met natuurlijk licht. Innovatie opstellingen voor verticale teelt worden er uitgetest, als resultaat van een opgezette ontwerpwedstrijd. Na optimalisatie, in overleg met telers, kan de meest beloftevolle opstelling wellicht worden aangepast voor meervoudig ruimtegebruik in gangbare teeltserres.