Agrotopia hydrocultuur tomaat

Dertien teeltzones

Met dertien compartimenten is er in Agrotopia voldoende ruimte om onderzoek te doen in blad- en vruchtgroenten.

In een notendop

In de dakserre zijn volgende onderzoeksruimten, "afdelingen" of "compartimenten" aanwezig:

 • Vijf afdelingen voor bladgroenten
 • Vijf afdelingen voor vruchtgroenten
 • Een gesloten ruimte voor meerlagenteelt
 • Twee open, hoge afdelingen voor meerlagenteelt, in de gevelserre

 

Bij de afdelingen voor blad- en vruchtgroenten komen telkens twee types voor:

 • Semipraktijkserres: grote afdelingen (ong. 700 m²) die de teeltomstandigheden praktijkserres zo goed mogelijk nabootsen en bestemd zijn voor evaluatie van rassen en technieken.
 • Kleine serres (150 – 300 m²): serres die bij uitstek geschikt zijn voor vergelijking van verschillende kasklimaten. Ze zijn ook uitgerust voor kleinschalige experimenten.
   

Er is ook een afdeling voorzien voor de opkweek en verlengde doorkweek van plantgoed voor bladgroenten

Plattegrond Agrotopia

Bladgewassen afdelingen

De teelt van bladgewassen via hydrocultuur zit in opmars. Om telers en de sector te ondersteunen met onderzoek beschikt Agrotopia over meerdere afdelingen gewijd aan hydrocultuursystemen voor bladgewassen. Zo beschikken we over twee semipraktijkserres die respectievelijk uitgerust zijn met een paar 'Deep Flow Technique (DFT) sytemen en een geautomatiseerd mobiel gotensysteem (MGS). Twee kleinere MGS afdelingen en een eb- en vloed afdeling.

DFT afdeling

Deze afdeling bevat 4 afzonderlijke teeltvijvers van resp. 234m², 48m², 24m² en 6m² voor de teelt met drijvers alsook een open ruimte voor het testen met andere hydroteeltsystemen of experimenten op kleine schaal in mini-DFT opstellingen.

De verschillende vijvers kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt waar een kleinere vijver kan dienen voor de opkweek van plantenmateriaal voor een grotere vijver. Deze afdeling is voorzien van full LED topbelichting (90µmol/m²/s) waar het vaste spectrum kan worden aangepast in intensiteit.

Agrotopia_Bladgewassen_DFT

Grote MGS/NFT afdeling

KS12 telt twee mobiele gotensystemen: één groot systeem met een oppervlakte van ongeveer 270m² met goten van ong. 11,50 m lengte, en een ander klein systeem met een oppervlakte van ongeveer 128m² met goten van ong. 6,00 m lengte.

Deze afdeling is uitgerust met:

 • automatisch verschuifbare goten: beginafstand van 38 planten/m² en eindafstand bij oogst 14 planten/m²
 • een koppeling met 5 verschillende kraanvakken zodat watergift kan worden aangepast aan het groeistadium
 • full LED topbelichting (90µmol/m²/s) waar het vaste spectrum kan worden aangepast in intensiteit
 •  een wasinstallatie voor het reinigen van de goten na de teelt

Agrotopia_MGS

Kleine MGS/NFT afdelingen

Twee kleinere afdelingen die identiek aan elkaar zijn, met een oppervlakte van 277 m², hebben elk 6 kleine NFT-opstellingen (5,6 m x 6,0 m).

Deze twee afdelingen zijn beide voorzien van:

 • drie aparte kraanvakken met drie aparte dagvoorraden waardoor er per afdeling drie verschillende voedingsoplossingen of watergift sturingen kunnen worden toegediend
 • full LED topbelichting (120 µmol/m²/s) met een dynamisch spectrum waarbij wit, rood, blauw en verrood kunnen worden ingezet aan verschillende intensiteiten. In iedere afdeling zijn er drie apart stuurbare belichtingsvakken.
 • Deze afdeling is niet voorzien van automatisch verschuifbare goten. De plantafstand wordt manueel doorheen de teelt aangepast.
Agrotopia_bladgewassen_NFTklein

Eb- en vloed afdeling

Deze afdeling wordt gebruikt voor het opkweken van uitgangsmateriaal voor groentegewassen of verlengde opkweek. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om gewassen te telen volgens het eb en vloed systeem. Hiertoe is deze afdeling uitgerust met 4 eb/vloed roltafels. Deze afdeling is ook voorzien van full led topbelichting (120 µmol/m²/s).

Agrotopia_bladgewassen_ebenvloed

Vruchtgroenten afdelingen

Alle afdelingen voor vruchtgroenten zijn uitgerust met een gangbaar hangend teeltgotensysteem, met de onderkant van de goten op een hoogte van 80 cm. Ze zijn inzetbaar voor de draadteelt van vruchtgroentegewassen, zoals tomaat of komkommer. Watergeven vindt plaats door middel van druppelbevloeiing, met keuze uit twee verschillende kraanvakken, elk gekoppeld aan een afzonderlijke dagvoorraad met voedingsoplossing. In elke afdeling is kunstlicht aanwezig.

Agrotopia_tomaat

Grote vruchtgroenten afdelingen

Deze drie afdelingen zijn semi-praktijkserres, van elk 764 m² voor de hoge draadteelt van tomaat en komkommer.

Afdeling 21 is uitgerust met:

 • hybridebelichting (hogedruk natriumlampen en LED 180µmol/m²/s)
 • Verschillende kraanvakken die kunnen worden aangesloten op alternatieve waterbronnen
 • Ventilation jets

Afdeling 22 is uitgerust met:

 • hybridebelichting (hogedruk natriumlampen en LED, 180µmol/m²/s)
 • Ventilation jets

Afdeling 23 is uitgerust met:

 • full LED topbelichting (180µmol/m²/s)
 • Ventilation jets
Agrotopia_vruchtgroenten

Kleine vruchtgroenten afdelingen

Twee kleinere afdelingen (resp. 176 en 151 m2) die zijn uitgerust voor zowel een lagedraadteelt als hogedraadteelt van tomaat en komkommer.

Beide afdelingen zijn identiek en voorzien met:

 • Hybridebelichting in combinatie met interlight
 • Afzonderlijk stuurbaar toevoernet voor CO2, wat toelaat het gebruik te testen van nieuwe bronnen van CO2
 • Ventilation jets
agrotopia3

Gesloten ruimte voor meerlagenteelt

Dit is een “cel” volledig afgesloten van de buitenwereld, zodat alle groeifactoren (klimaat, licht, water, voeding)- kunnen worden geregeld. Op die manier kan ook de groei van planten volledig worden bijgestuurd, en kan jaarrond eenzelfde plantkwaliteit worden afgeleverd. Deze meerlagenteeltcel heeft een grondoppervlak van 4 m x 8 m, en beschikt over vier teeltlagen gestapeld boven elkaar. Een isolerende omhulling zorgt voor een degelijke afsluiting van uitwendige invloeden. Door koeling en verwarming, gecombineerd met vochtregeling, is perfecte klimaatregeling mogelijk. Dynamische led-belichting laat ook regeling toe van spectrum en intensiteit van het licht. Deze afdeling laat onderzoek toe naar de mogelijkheden van dergelijk meerlagig teeltsysteem als productie-eenheid, maar laat ook prima onderzoek toe naar invloeden van de verschillende groeifactoren. 

Agrotopia_Meerlagencontainer

Gevelserre

De gevelserre, met haar twee hoge afdelingen (12m poothoogte) is niet enkel een landmark langs de ringweg rond Roeselare, maar laat ook onderzoek toe naar teeltmogelijkheden in hoge ruimtes met natuurlijk licht. Innovatie opstellingen voor verticale teelt worden er uitgetest, als resultaat van een opgezette ontwerpwedstrijd. Na optimalisatie, in overleg met telers, kan de meest beloftevolle opstelling wellicht worden aangepast voor meervoudig ruimtegebruik in gangbare teeltserres. 

Agrotopia2