Cocreatie in glastuinbouw

Cocreatie

In Agrotopia hebben we de ambitie om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te verbeteren via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context. Zo stemmen we innovatie meteen af op de doelgroep.

Impact vergroten

Om de impact van innovatie en optimalisatie in de landbouwsector in West-Vlaanderen en daarbuiten te vergroten, is samenwerking met andere spelers essentieel. Intensieve samenwerking met de stakeholders maakt het mogelijk om de onderzoeksresultaten te implementeren in de hedendaagse praktijk en tegelijk stappen te zetten voor de land- en tuinbouw van de toekomst. Agrotopia is een unieke ontmoetingsplaats voor telers, onderzoekers, adviseurs, kennisinstellingen, overheden, innovatieve bedrijven, technologiebedrijven en andere toeleveranciers. Ze werken er samen aan innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw.

Cocreatietraject glastuinbouw

Van bij de ontwerpfase...

Van bij de ontwerpfase is Agrotopia het resultaat van cocreatie. Tuinders, universiteiten, REO Veiling, diverse innovatieve bedrijven, MIROM en Stad Roeselare werkten mee aan de technische invulling en de visuele en publieke inrichting. Het ontwerp van de dakserre integreert onderzoek, demonstratie en kennisuitwisseling in één serreconstructie vlak bij REO Veiling, een plaats waar telers regelmatig vertoeven.

... tot in de dagelijkse praktijk

In de praktijkgerichte onderzoeksomgeving gaan we via open innovatie op zoek naar nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor kennistoepassingen in glas- en stadstuinbouw. Via cocreatie gaan we aan de slag om nieuwe hydrocultuursystemen te ontwikkelen, bestaande prototypes te testen en verder te verbeteren en installaties te demonstreren. De bijhorende technische en praktijkgerichte kennis is essentieel om dergelijke systemen bij telers te kunnen implementeren.

Via cocreatietrajecten betrekken we telers en andere stakeholders dan ook van meet af aan actief bij een innovatieproces. We bouwen op onze uitgebreide ervaring en die van sectorgenoten. Met enquêtes en in werkgroepen, brainstormsessies en workshops brengen we de noden van de sector in kaart. Via demonstraties en praktijktesten beoordelen telers en onderzoekers de inzetbaarheid in de praktijk. Zo stemmen we innovatie meteen af op de doelgroep, wat marktintroductie bevordert. Onze cocreatieve aanpak laat toe om innovatieve technologieën voor stads- en glastuinbouw te ontwikkelen, afgestemd op de doelgroep in Vlaanderen. 

Erkend als Living Lab

Onze cocreatieve aanpak werd beloond met een Europese erkenning. Het Europese Netwerk van Living Labs (ENOLL) erkende Agrotopia in 2020 als Living Lab. Het ENOLL definieert living labs als gebruikersgerichte en levensechte innovatie-omgevingen waar nieuwe oplossingen ontstaan via cocreatie in onderzoek en innovatie, met betrokkenheid van verschillende stakeholders. De eindgebruiker staat centraal.