Correct vullen en spoelen

De locatie waar het spuittoestel gevuld en gespoeld wordt, blijkt een zeer belangrijke impact te hebben op het al dan niet veroorzaken van puntvervuiling. De praktijk leert echter dat ieder bedrijf specifiek is en er dus heel wat verschillende mogelijkheden zijn om correct te spoelen en te vullen. In onderstaande video worden enkele voorbeelden uitgelicht. Dit zijn niet de enige mogelijkheden en variaties zijn mogelijk. Moraal van het verhaal is hier: iedereen kan binnen zijn beschikbare tijd en budget al veel inspanningen leveren om te vermijden dat reinigingswater met gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terecht komt.


 

Driftreducerende doppen en principe van 3x spoelen van het spuittoestel

Met een demo spuittoestel zie je heel visueel het verschil in driftreducerende doppen en kan de werking van goed spoelen aangetoond worden. Door het spuittoestel in 3x te spoelen op het veld wordt vermeden dat spoelwater op het bedrijf moet opgevangen en verwerkt worden. Het volume van je schoonwatertank is hierbij voldoende. Na 3x spoelen zijn alle resten gewasbeschermingsmiddel weg en kan je overgaan naar een volgende bespuiting. Door onmiddellijk in het veld te spoelen vermijd je bovendien dat spuitresten aandrogen in je tank of leidingen en later loskomen en schade aan je teelt veroorzaken. Het spuittoestel staat na spoeling ook meteen klaar voor een volgende bespuiting. De spoelmat in de video kan ook gebruikt worden als tijdelijke spoelplaats.


Nieuwe doe-het-zelf gids: "Bouw je biofilter in 10 stappen"

Als reinigingswater wordt opgevangen moet dit op het bedrijf verwerkt worden. Eén van de mogelijkheden is een biofilter. In dit gesloten systeem worden alle resten gezuiverd en verdampt het water. 

Er werden de afgelopen jaren al enkele workshops georganiseerd waarbij landbouwers leerden om een eigen biofilter te maken. Na het volgen van de workshop kunnen de deelnemers dus zelf aan de slag om een biofilter te bouwen. Er was hiervoor een handleiding beschikbaar, maar deze heeft intussen een grondige update gekregen. Er is een uitgebreide materiaallijst toegevoegd en het stappenplan is gedetailleerder beschreven en verduidelijkt dmv foto’s. De handleiding is online beschikbaar. Wil je graag een papieren exemplaar? Stuur dan een e-mail naar jan.vanwijnsberghe@inagro.be met je adres en we sturen je eentje op.Met steun van ELFPO


Horizon 2020

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450