In het project WaterProtect sensibiliseren we landbouwers in het afstroomgebied van de Bollaertbeek om de waterkwaliteit te verbeteren. Het spuittoestel vullen en spoelen op een verhard oppervlak, vormt een groot risico op puntvervuiling. Daarom stelden we de afgelopen maanden opvangbakken ter beschikking aan landbouwers, zodat ze hun restwater kunnen opvangen. En met succes! In dit nieuwsbericht delen enkele enthousiastelingen hun eerste bevindingen.

Landbouwers aan het woord over opvangbakjes: "Het is perfect waar het voor dient

Puntvervuiling is verantwoordelijk voor 50 tot 60% van de verontreiniging van de waterlopen door gewasbeschermingsmiddelen. Als je je spuittoestel reinigt op een verhard oppervlak op je bedrijf met een rioolputje, stroomt het reinigingswater af naar de riolering of de gracht. Zo komen er onrechtstreeks gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop terecht. Ook rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen gewasbeschermingsmiddelen niet uit het water zuiveren.

 

Restwater opvangen om puntvervuiling te vermijden

In het voorjaar namen we telefonisch contact op met alle landbouwers die in het afstroomgebied van de Bollaertbeek wonen en zelf spuiten. Omdat het spuittoestel spoelen en extra inwendig reinigen een groot risico op puntvervuiling vormt, vroegen we hen hoe en waar hun spuittoestel werd gespoeld en gereinigd werd. Aan landbouwers die op een verhard oppervlak spoelen met directe afstroom naar de riolering of putje, vroegen we om het water van een extra inwendige reiniging op te vangen in een opvangbak (Foto 1), die we aan hen ter beschikking stelden. We stelden ook een IBC ter beschikking om het restwater in over te pompen. Als de IBC vol is, komen we langs met de Sentinel (chemisch toestel) op het restwater te zuiveren. Negen landbouwers gingen in op deze actie.

(Lees verder onder de foto)

20190715_Spuittoestel_boven_Opvangbak_actie_bollaert.jpg
Foto 1: Spuittoestel boven opvangbak

“Het opvangbakje doet perfect waarvoor het dient”

De bakjes werden eind mei geleverd bij de negen deelnemende landbouwers. Intussen zijn we 10 weken   ver. We polsten bij hen naar hun eerste bevindingen over het gebruik van het bakje. Hervé en Dirk uit Ieper en Pascal en Yves uit Heuvelland delen enthousiast hun verhaal.


“Het opvangbakje doet perfect waarvoor het dient”, vertelt pluimveehouder en akkerbouwer Hervé. “Het spuittoestel plaats ik boven de opvangbak, zodat ik het restwater gemakkelijk kan opvangen.” Volgens Hervé ontbreekt er enkel nog een kraantje onderaan de bak, waarmee hij het restwater kan aflaten in de IBC. “Ik zou het opvangbakje met een verreiker boven de IBC-container heffen, zodat het restwater via het kraantje meteen in de IBC-container komt. Nu gebruik ik een dompelpomp die volledig in het restwater hangt.” Een belangrijke opmerking die we meenemen in de verdere actiepunten. Yves lost het anders op: “Ik steek de afloop van het spuittoestel direct in de IBC-container. Op die manier vermijd ik onnodig contact met de spuitoplossing en is het direct in de correcte container.” (Foto 2). Een oplossing die in zijn situatie de beste is.

(Lees verder onder de foto)

190715_Opvang_Restwater_IBC.jpg
Foto 2: Opvangen van restwater in de IBC container

 

Veehouder Dirk vindt het opvangbakje een goede oplossing voor restwater uit de spuittank, maar ziet meteen ook andere mogelijkheden. “Ik zou het spoelwater uit de spuitboom ook willen opvangen. Dat kan momenteel niet met het opvangbakje.” Dirk geeft zelf aan dat een fytobak daartoe kan dienen. “Maar zonder opvolging op mijn bedrijf is een fytobak een te grote investering.”  Een opmerking die we zeker meenemen in onze rapporten naar het beleid.   Daarnaast zoeken we ook bij hem naar een oplossing voor zijn bedrijf.


Ook vleesveehouder Pascal is enthousiast. “Het vraagt een extra inspanning, want je moet er boven rijden en dan nog eens overpompen naar de IBC container. Maar als we op deze manier puntvervuiling kunnen voorkomen, dragen we graag ons steentje bij.”

Iedere situatie is anders en dus ook de manier hoe puntvervuiling kan voorkomen worden. Er werden bakjes voorzien, maar iedere landbouwer gaat er uiteindelijk op zijn eigen manier mee om. Wel met één gezamenlijk doel: het restwater komt niet in de Bollaertbeek terecht en er is geen puntvervuiling!


En verder?

Maar hiermee stopt het natuurlijk niet. In het najaar zullen we de deelnemende landbouwers nog bevragen over hun bevindingen om spoel- en reinigingswater op te vangen in de bakjes en hun ideeën om dit te optimaliseren. Indien het verder positief onthaald wordt, zullen we dit meenemen als eenvoudige en haalbare oplossing om puntvervuiling te vermijden.  

Gekoppelde thema's & sectoren:

Met steun van ELFPO


Horizon 2020

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450