Heel wat landbouwers in de regio leveren een extra inspanning om waterverontreiniging te vermijden. Toch werden er begin mei opnieuw hoge concentraties van aardappel- en bietenmiddelen gemeten aan stuw 8 in de Bollaertbeek. De concentraties zijn lager dan in 2018, maar nog steeds te hoog om drinkwater van te produceren. Daardoor heeft de Watergroep vorige week (29 mei) de inname van water uit de Bollaertbeek stopgezet. Laten we dus allemaal nog een extra tandje bijsteken om te komen tot een goede waterkwaliteit!

Eerste pieken van gewasbeschermingsmiddelen in Bollaertbeek zorgen voor stopzetting waterinname drinkwaterproductie

In de tabel zijn vanaf begin april de concentraties weergegeven van de belangrijkste gemeten stoffen in de Bollaertbeek die binnen WaterProtect opgevolgd worden. Eind april, begin mei zien we opnieuw de herbiciden voor de bieten verschijnen. Chloridazon geeft op 29 april een concentratie van 1,14 µg/l, op 6 mei werd zelfs een concentratie van 5,29 µg/l gemeten. Samen met metamitron, die op 6 mei een concentratie geeft van 1,12 µg/l, zorgt dit voor een sterke verhoging van de totale som aan gewasbeschermingsmiddelen in het water. Op 13 mei zien we ook al een verhoging van de concentratie van de herbiciden in aardappelen: metobromuron (Praxim, Proman) en Metribuzin (Artist, Metric, Sencor,…), en maïs: dimethenamide (Frontier Elite, Akris, Arundo,…). Het is dus niet alleen in de bieten een probleem. Door deze verhoogde concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek heeft de Watergroep vorige week woensdag 29 mei de wateraanvoer vanuit de Bollaertbeek stopgezet.


Hoewel het op 4 mei regende (7,6 l genoteerd in Wijtschate), is het door de beperkte hoeveelheid neerslag en de zeer droge omstandigheden weinig waarschijnlijk dat de vervuiling te wijten is aan afspoeling van de velden. Puntvervuiling zal de grootste oorzaak zijn van de stijgende concentraties gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek. Vul en reinig je spuittoestel niet op een verhard oppervlak dat afspoelt naar het putje/afwatering. Vermorsingen of resten van gewasbeschermingsmiddelen uit het reinigingswater vanop een verhard oppervlak zullen ofwel rechtstreeks afspoelen ofwel stromen deze mee met de eerstvolgende regenbui en komen ze toch in de waterloop terecht. Kies dus steeds voor een veilige vul- en spoelplaats.

De piekconcentraties zijn wel lager dan in 2018. In 2018 maten we op 7 mei een concentratie van 18,8 µg/l chloridazon in de Bollaertbeek. We zijn dus zeker op goede weg, maar we zijn er nog niet. Vul en reinig op onverhard of vang van reinigingswater op, gebruik driftreducerende doppen, respecteer de 1-meterstrook én de bufferstroken van de spuitmiddelen. Stimuleer ook collega landbouwers in het afstroomgebied om puntvervuiling aan te pakken. Slechts als iedereen meewerkt en ten allen tijde vervuiling vermijdt, zullen normoverschrijdingen door gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek behoren tot het verleden. Want het is SAMEN dat we de waterkwaliteit van het oppervlaktewater kunnen verbeteren!

 

Vragen? Meer info? Contacteer ons:
Elien Dupon: elien.dupon@inagro.be of 051 14 03 07
Ellen Pauwelyn: ellen.pauwelyn@inagro.be of 051 27 32 90
 
Tabel 1 Concentraties van enkele gewasbeschermingsmiddelen gemeten binnen WaterProtect

ED_190530_Tabel_kwaliteit_mei.PNG


Gekoppelde thema's & sectoren:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450