Feromoonval preimot

Biologische prei en kolen: waarnemingen & waarschuwingsberichten

De waarschuwingsberichten houden je op de hoogte van de actuele en verwachte druk van plagen in de biologische teelt van kool en prei. Zowel bij de inzet van biopesticiden als bij het nemen van preventieve maatregelen, kunnen deze waarschuwingen je helpen de juiste beslissingen te nemen om de schade aan je gewassen te beperken.

​Elk seizoen een andere plaagdruk

In kolen hebben we met veel plagen te maken: de koolvlieg, verschillende rupsensoorten, melige koolluis, koolwittevlieg en aardvlooien. In prei zijn dat de preimineervlieg, preimot en trips. Deze plaagsoorten komen niet elk jaar in dezelfde mate en op hetzelfde moment voor. Het klimaat is een belangrijke factor maar ook andere, perceel- of bedrijfsspecifieke elementen beïnvloeden de ontwikkeling van plagen in gewassen.

lnagro en andere proefcentra volgen veel plagen op

Op het biologisch proefbedrijf van Inagro monitoren we de belangrijkste plagen in prei en koolteelten. Sommigen plagen volgen we intensiever op in het kader van lopende projecten. Daarnaast werken we voor de waarnemingen samen met het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver. Ook zij monitoren plagen op biologische kool- en preipercelen.

Waarschuwingsberichten houden je op de hoogte

Via waarschuwingsberichten informeren we telers over de belangrijkste waarnemingen en evoluties in de plaagdruk. Naast de plaaginfo geven we gerichte adviezen voor de beheersing, gebaseerd op proefresultaten en ervaringen. Bij de waarnemingen hebben we ook oog voor de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. De infoboekjes ‘Herken nuttige insecten’ in  kolen en prei geven een overzicht van de plagen en nuttigen in deze teelten. In de waarschuwingsberichten geven we ook info over hun actuele aanwezigheid in het veld. 

Wil je ook de berichten ontvangen?

Deze dienst is gratis voor erkende biotelers. Schrijf je hier in op de waarschuwingsberichten en ontvang ze in je mailbox.