Biologische akkerbouw

velden groenbemester

Ritnaalden, de larven van kniptorren, kunnen 3 tot 5 jaar in de grond verblijven en gedurende die tijd meerdere gewassen aantasten.

Veldbonen zijn een interessante eiwitbron. Welke cultivar kies je echter? We geven een overzicht van enkele belangrijke ke