Bedrijfsadvisering melkveehouderij (BAM)

melkkoeien in de stal die aan het eten zijn