Sentinel

Restwater van het spuittoestel opvangen en verwerken met de Sentinel

Inagro komt bij jou langs met de Sentinel om het opgeslagen restwater van je spuittoestel te verwerken. Na deze verwerkingscyclus blijft er zuiver water over dat hergebruikt kan worden voor een herbicidenbehandeling alsook zuiveringsslib, dat wij meenemen voor industriële afvalophaling en -verwerking.

Tijdens het spuitseizoen gebeurt het al eens dat je teveel spuitvloeistof aanmaakt. Dit overschot kan je zelf stockeren in een citerne. Wanneer je op het einde van het spuitseizoen je toestel grondig reinigt op een verhard oppervlak ben je verplicht dit reinigingswater op te vangen, vaak in dezelfde opslagtank. Wanneer deze zijn opslagcapaciteit heeft bereikt, kan je een beroep doen op de Sentinel van Inagro om de inhoud ervan te laten verwerken. 

Rest- of reinigingswater van het spuittoestel

Ben je loonsproeier of heb je als landbouwer jouw eigen spuittoestel? Dan heb je op het einde van het spuitseizoen vaak nog kleine overschotten van spuitwater over die je in een tank opvangt. Ook bij een grondige spoel- of reinigingsbeurt komt het voor dat je dergelijk restwater hebt. Als je opslagtank vol is, kan je voor de verwerking van dit water een beroep doen op de mobiele verwerkingsinstallatie van Inagro. Wij komen dan langs met de Sentinel en nemen het zuiveringsslib terug mee. 

Werking van de Sentinel

De Sentinel is een chemisch systeem om spuitresten en reinigingswater van het spuittoestel te zuiveren. Het toestel wordt naar je bedrijf gebracht en opgestart. Er wordt 1 kubiek restwater gezuiverd in 6 uur. Het gezuiverd water blijft op je bedrijf en kan hergebruikt worden als spoelwater of voor een totaalherbicide bespuiting. De slibfractie met de resten van gewasbeschermingsmiddelen wordt meegenomen en verder verwerkt.

Sentinel

Voorwaarden

Om na te gaan of jouw restwater verwerkbaar is, moeten we soms vooraf een staal nemen om te analyseren.

Kostprijs

Het toestel op je bedrijf plaatsen en terug weghalen na de verwerkingscycli is gratis binnen West-Vlaanderen. Buiten de provinciegrenzen rekenen we een verplaatsingskost van 0,60 €/km aan. 

Voor nieuwe klanten is een analyse van het restwater vooraf noodzakelijk om de verdunningsfactor te bepalen en na te gaan of zuivering haalbaar is. Hiervoor komen we ter plaatse voor een staalname en worden de verplaatsingskosten (0,60 €/km) aangerekend. 

Bij een standaardinstellingsdosis verwerkt de Sentinel per cyclus 1,20 m3. Het aantal uitgevoerde verwerkingscycli wordt aangerekend aan 65,00 €/m3. Een forfait van 30,00 € administratiekosten is steeds van toepassing.

Meer weten over de werking van de Sentinel?

Wil je dat de Sentinel langskomt op jouw bedrijf om restwater te verwerken? Neem dan contact op met Stefaan Bulcke op het nummer 051 27 32 98.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.