Agroforestry

Advies over het opzetten van een lokale samenwerking op je agroforestry-perceel

Inagro biedt West-Vlaamse land- en tuinbouwers gratis begeleiding en gaat op zoek naar geschikte lokale samenwerkingen op maat van hun agroforestry-perceel.

Wat heeft Inagro te bieden?

Als één van de experten binnen het Vlaams Consortium Agroforestry biedt Inagro gratis advies aan West-Vlaamse land- en tuinbouwers. En voor wie op zoek is naar een lokale samenwerking op maat van jouw bedrijf kan onze agroforestry expert van Inagro samen met jou op zoek gaan naar geschikte lokale partijen. We gebruiken hiervoor een standaard manier van werken. 
 

Stap 1: Gesprek met jou als teler

In een eerste stap gaan we een diepgaand gesprek met jou als teler voeren.

  • Welk perceel heb je ter beschikking?
  • Welke type bomen en teelten genieten je voorkeur?
  • Welke kansen bied het perceel tot samenwerking?
  • Wat zijn je minimale eisen, bv. minimale oppervlakte behouden voor mestafzet?
  • Hoe wil je het perceel inrichten en welke partijen kunnen hulp bieden bij het beheer of vermarkting?

We gebruiken hiervoor een vast set van vragen.

Gesprek Agroforestry

Stap 2: Lokale samenwerkingen

Naargelang de kansen tot lokale samenwerking gaan we op zoek naar geïnteresseerde partners uit je buurt. Kansen liggen soms in een klein hoekje:

  • De buurtschool die wil helpen aanplanten of sponsoren als bezoeken met de klas toegelaten worden?
  • Een lokale slager die een deel van je noten afneemt voor de verwerking in zijn vleesproducten?
  • De buurt- of hoevewinkel die lokaal geteeld fruit uit je agroforestry-perceel aan hun klanten wil aanbieden?
  • Of wil de natuurvereniging jaarlijks sponseren om bloemenstroken aan te leggen?
  • En zo goed als zeker is er een lokale markt te vinden voor je lokale fruitsappen, verse noten of notenolie?

Aan de hand van een vaste vragenlijst komen we van elke kansrijke geïnteresseerde partner te weten wat zijn  mogelijke inbreng en verwachtingen zijn. Elke nevenactor vult deze vragenlijst in, zo kunnen we de verwachtingen aftoetsen aan die van de eigenaar of trekker van het perceel, de hoofdactor.

Bezoek Agroforestry

Stap 3: Opstellen van een samenwerkingsmodel

Van zodra duidelijk is wat de verwachtingen zijn van alle betrokkenen kan er samen rond de tafel gezeten worden. Inagro kan hierbij als moderator de belangen van alle partijen proberen te verzoenen tot een werkbaar samenwerkingsmodel! Dankzij de kruistabel kunnen de moderator en de teler het overzicht bewaren en de juiste prioriteiten stellen.

In deze fase wordt duidelijk met welke partners samenwerkingen en overeenkomsten kunnen geconcretiseerd worden waarbij de verwachtingen van alle partners zo goed mogelijk ingelost kunnen worden. Daarna wordt gezorgd dat het aanplantingsplan dit mogelijk maakt. Deze aanpak gaat gepaard met een perceels- en omgevingsscan waarbij de potenties van het perceel in beeld gebracht worden.

Plan agroforestry

Ook gebeten door samenwerking?

Neem dan zeker contact op met de expert Agroforestry: Ruben Mistiaen.