Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën

TripleC

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water


Project type: 7e kaderprogramma

INAPRO

Start project:2014
Project type:7e kaderprogramma
Thema:Aquacultuur , Groenten Onder Glas , Water


Project type: L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Demo - Sensibilisering rond puntvervuiling en bio-zuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen

Start project:2014
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Eetbare Paddenstoelen , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming , Water

Demo - Beredeneerd Beregenen van openluchtgroenten en aardappelen

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Water

Demo - Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Aardbeien , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Water

Demo - S.O.Spuistroom (Slim Omgaan met Spuistroom)

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Groenten Onder Glas , Water

Demo - Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Water


Project type: Vlaamse Overheid

Circulair : Waardeketen eendenkroos

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Aquacultuur , Biologische Productie , Landbouwverbreding , Varkenshouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Water


Project type: Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Transae (TRANSitie naar Agro-Ecologie)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland

F2Agri - effluent to agriculture

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Water

De Blauwe keten

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Groenten Onder Glas , Energie En Groene Grondstoffen , Water


Project type: Vlaamse Overheid - IWT

IWT - Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water


Project type: Europese projecten : Leader Westhoek

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen

De randenmaaier: samen aan de slag

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Opdrachten

Haalbaarh.studie Ardo effluent irrig.water (KWLT)

Start project:2014
Project type:Opdrachten
Thema:Groenten Openlucht , Water

Dienstenopdracht Strategisch Project Glastuinbouw Midden-West-Vlaanderen

Start project:2014
Project type:Opdrachten
Thema:Aardbeien , Groenten Onder Glas , Bedrijfsintegratie , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving , Water

VLM - Nitraatrijke bronnen : Invloed van grondwater op oppervlaktewaterkwaliteit

Start project:2017
Project type:Opdrachten
Thema:Bodem En Bemesting , Water


Project type: Europese projecten - PDPO

PDPO - Watertalk

Start project:2018
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Vlaamse Overheid - VLAIO

Bruikbaarheid van diepdrainagewater als drinkwaterbron voor varkens

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Varkenshouderij , Water

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water