Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën

Bioboost - Acceleration of transition to a bioeconomy in horticulture

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën
Thema:Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Energie En Groene Grondstoffen

Grassification

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën
Thema:Insectenteelt , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Demo - Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling

Start project:2015
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Vlaamse Overheid

Circulair : Waardeketen eendenkroos

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Aquacultuur , Biologische Productie , Landbouwverbreding , Varkenshouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Water

Pocketboer - Samen boeren voor betere pocketvergisting

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Melkveehouderij , Bedrijfsintegratie , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Luchtemissies

VEGCAT - Integrated Vegetable and Cattle farming

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Energie En Groene Grondstoffen

Enerpedia 2.0

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Europese projecten : Andere

Optimal use and valorization of biomass streams from Cichorium

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Andere
Thema:Witloof , Energie En Groene Grondstoffen

IEE GR3 Grass Green Gas Resource

Start project:2014
Project type:Europese projecten : Andere
Thema:Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Horizon 2020

H2020 - Nutri2Cycle

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Kleinveehouderij , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Newcland - Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving

Transae (TRANSitie naar Agro-Ecologie)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water

Implementatie van bio-gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V - Entomospeed

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Landbouwverbreding , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Energie En Groene Grondstoffen

Interreg V - Growing a Green Future

Start project:2017
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Energie En Groene Grondstoffen

De Blauwe keten

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Groenten Onder Glas , Energie En Groene Grondstoffen , Water


Project type: Interreg IVb NWE

Arbor

Start project:2015
Project type:Interreg IVb NWE
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Energie En Groene Grondstoffen

Twecom

Start project:2014
Project type:Interreg IVb NWE
Thema:Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving

Grow2Build

Start project:2015
Project type:Interreg IVb NWE
Thema:Energie En Groene Grondstoffen

Combine

Start project:2015
Project type:Interreg IVb NWE
Thema:Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Vlaamse Overheid - IWT

IWT - Agroforestry in Vlaanderen

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Energie En Groene Grondstoffen

IWT - Save - Slim aansturen electriciteit

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Witloof , Energie En Groene Grondstoffen

IWT - Slim innoveren in de landbouw- hoe netwerken

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Melkveehouderij , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Europese projecten : Leader Westhoek

De Westhoek Smart hub for AgroCleantech

Start project:2015
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming


Project type: Europese projecten : Interreg V North-West Europe

Interreg V - ReNu2Farm - Nutrient Recycling – from pilot production to farms and fields

Start project:2017
Project type:Europese projecten : Interreg V North-West Europe
Thema:Akkerbouw , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Opdrachten

Onderzoek naar haalbaarheid professionele meelwormkweek

Start project:2016
Project type:Opdrachten
Thema:Energie En Groene Grondstoffen

Enerpedia - invulling engagement 8.3 van het Vlaams Energie- en Klimaatpact

Start project:2017
Project type:Opdrachten
Thema:Aardbeien , Aquacultuur , Eetbare Paddenstoelen , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Energie En Groene Grondstoffen

Dienstenopdracht Strategisch Project Glastuinbouw Midden-West-Vlaanderen

Start project:2014
Project type:Opdrachten
Thema:Aardbeien , Groenten Onder Glas , Bedrijfsintegratie , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving , Water