Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Demo - Bio in beeld

Start project:2014
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Biologische Productie

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5

Start project:2015
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Biologische Productie , Bodem En Bemesting

Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen

Start project:2016
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting

Demo - Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling

Start project:2015
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving

Demo - Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)

Start project:2017
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming


Project type: Vlaamse Overheid

Knopkruid brongericht aanpakken op biologische groentenbedrijven

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Biologische Productie , Gewasbescherming

Controlled Traffic Farming

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting

Sustainable weed-strip: de nieuwe zwartstrook standaard

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Gewasbescherming

P'orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Biologische Productie , Landbouwverbreding , Varkenshouderij , Landbouw In Zijn Omgeving

Smart Weeding, Organic Feeding - Onkruidbeheersing hoogtechnologisch en gezamenlijk aanpakken voor optimale biologische ruwvoederwinning

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Gewasbescherming

Mengteelten van vochtige peulvruchten en granen inkuilen voor biologische leghennen

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Biologische Productie , Pluimveehouderij

Nuttige insecten in de landbouw

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Circulair : Waardeketen eendenkroos

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Aquacultuur , Biologische Productie , Landbouwverbreding , Varkenshouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Water


Project type: Europese projecten : Andere

Core Organic - Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production (SUREVEG)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Andere
Thema:Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting

Leonardo - EATorganic

Start project:2015
Project type:Europese projecten : Andere
Thema:Biologische Productie


Project type: Fonds Landbouw en Visserij

FLV - Update lijst driftreducerende doppen

Start project:2018
Project type:Fonds Landbouw en Visserij
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Kiwibes , Wijnbouw , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming


Project type: Horizon 2020

H2020 - FAIRshare: Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Eetbare Paddenstoelen , Smartfarming , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof

Horizon 2020 - OK-Net Arable

Start project:2015
Project type:Horizon 2020
Thema:Biologische Productie


Project type: Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Ecopad - Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Grensoverschrijdende symBIOse met het oog op innovatie in bodemvruchtbaarheid en in ketenontwikkeling voor de biologische akkerbouw- en groenteteelt

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting

Boer en "Bricoleur" : voor meer autonomie en machines op maat !

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht

Transae (TRANSitie naar Agro-Ecologie)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland

Leve(n)de Bodem

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting


Project type: Vlaamse Overheid - IWT

IWT - Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden

Start project:2015
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Gewasbescherming

IWT - Biologische bestrijding verticillium verwelking

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Biologische Productie , Groenten Openlucht , Gewasbescherming

IWT - Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water

IWT - Ontwikkeling van IPM tools voor de beheersing van bladluizen en graanhaantje in de graanteelt

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Gewasbescherming


Project type: Europese projecten : Leader Westhoek

De Westhoek Smart hub for AgroCleantech

Start project:2015
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen

De randenmaaier: samen aan de slag

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Interreg VB North Sea Region

Interreg V NSR - Carbon Farming

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg VB North Sea Region
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Eetbare Paddenstoelen , Smartfarming , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Opdrachten

Optimaliseren van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw

Start project:2018
Project type:Opdrachten
Thema:Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting

Goed bodembeheer is topsport

Start project:2016
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Kratos2 Bedrijfsadviessysteem

Start project:2017
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Europese projecten - PDPO

Faunaplan Houtland

Start project:2015
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouw In Zijn Omgeving

PDPO - Watertalk

Start project:2018
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Projecten CCBT

CCBT - Aardvlooien uitgevlooid

Start project:2018
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie , Gewasbescherming

CCBT - Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen

Start project:2018
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie , Melkveehouderij , Vleesveehouderij

CCBT - Netwerkdag biologische tuinbouw 2018

Start project:2018
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie

CCBT 2015-2016 Groenten telen op bodembedekking

Start project:2015
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie

CCBT - BBB Bio Beter Beweiden

Start project:2017
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie , Melkveehouderij , Vleesveehouderij

CCBT - Teeltkalender 2.0

Start project:2017
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie

GPS van mengteelten & fosfor in stalmest

Start project:2016
Project type:Projecten CCBT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Kleinveehouderij , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting

Graasgraan in de teeltrotatie op de huiskavel van biologische (melk)veebedrijven

Start project:2016
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting

Netwerkdag biologische tuinbouw

Start project:2016
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie

R² - Robuuste Rassen

Start project:2016
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie

CCBT - Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer

Start project:2014
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie

CCBT - Effecten van bodembeheer en bemesting op de bodemmicrobiologie

Start project:2014
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie

CCBT 14-15 Biologische groenteteelt

Start project:2014
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie


Project type: Vlaamse Overheid - VLAIO

ElatPro: Spotting the needle in a haystack: Predicting wireworm activity in the topsoil for integrated pest management in arable crops

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting