Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën

TripleC

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water


Project type: L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Demo - Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer

Start project:2017
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming

Demo - Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)

Start project:2017
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming

Demo - Beredeneerd Beregenen van openluchtgroenten en aardappelen

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Water

Demo - Bemesten is geen randgebeuren !

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting

Demo- Residu-arm aardappelen bewaren

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw

Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Start project:2016
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Bodem En Bemesting

Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen

Start project:2016
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting

Demo - Sensibilisering rond puntvervuiling en bio-zuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen

Start project:2014
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Eetbare Paddenstoelen , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming , Water

Demo - Diffuse vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw: hoe praktisch aanpakken?

Start project:2014
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Gewasbescherming

Demo - Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling

Start project:2015
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Vlaamse Overheid

Enerpedia 2.0

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Energie En Groene Grondstoffen

Samen uit de modder

Start project:2015
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving

Controlled Traffic Farming

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting

Variabel aardappelen poten

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw

Smart Weeding, Organic Feeding - Onkruidbeheersing hoogtechnologisch en gezamenlijk aanpakken voor optimale biologische ruwvoederwinning

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Gewasbescherming

Nuttige insecten in de landbouw

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Flanders Food

Residuarme kiemremming in aardappelen (RESKIA)

Start project:2015
Project type:Flanders Food
Thema:Akkerbouw


Project type: FOD volksgezondheid

FOD - Fyliber

Start project:2014
Project type:FOD volksgezondheid
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht

FOD - Powadis

Start project:2014
Project type:FOD volksgezondheid
Thema:Akkerbouw

FOD - Devirgency

Start project:2014
Project type:FOD volksgezondheid
Thema:Akkerbouw

Detectie, identificatie en insleeproutes van Vertcillium bij hop

Start project:2017
Project type:FOD volksgezondheid
Thema:Akkerbouw


Project type: Fonds Landbouw en Visserij

FLV - Update lijst driftreducerende doppen

Start project:2018
Project type:Fonds Landbouw en Visserij
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Kiwibes , Wijnbouw , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming

FLV aarfusarium en DON

Start project:2014
Project type:Fonds Landbouw en Visserij
Thema:Akkerbouw


Project type: Horizon 2020

H2020 - Nutri2Cycle

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Kleinveehouderij , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen

H2020 - FAIRshare: Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Eetbare Paddenstoelen , Smartfarming , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof


Project type: Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Boer en "Bricoleur" : voor meer autonomie en machines op maat !

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht

Transae (TRANSitie naar Agro-Ecologie)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water

Grensoverschrijdende symBIOse met het oog op innovatie in bodemvruchtbaarheid en in ketenontwikkeling voor de biologische akkerbouw- en groenteteelt

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting

Implementatie van bio-gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Energie En Groene Grondstoffen

TEC - Allen Ecoburger / Tous Ecocitoyen

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Kleinveehouderij , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij

Valbran - Valorisatie van tarwezemelen in surfactanten

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Kleinveehouderij , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij


Project type: Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V - Growing a Green Future

Start project:2017
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Energie En Groene Grondstoffen

Leve(n)de Bodem

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting

F2Agri - effluent to agriculture

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Water


Project type: Interreg IVb NWE

Arbor

Start project:2015
Project type:Interreg IVb NWE
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Vlaamse Overheid - IWT

IWT - Kennisgestuurde aanpak Alternaria in aardappel

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Gewasbescherming

IWT - Soja

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw

IWT - Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water

IWT - Slim innoveren in de landbouw- hoe netwerken

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Melkveehouderij , Energie En Groene Grondstoffen

IWT - Ontwikkeling van IPM tools voor de beheersing van bladluizen en graanhaantje in de graanteelt

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Gewasbescherming

IWT - Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden

Start project:2015
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Gewasbescherming


Project type: Europese projecten : Leader Westhoek

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water

De Westhoek Smart hub for AgroCleantech

Start project:2015
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming

Leader - Belgische hop, transparant en betrouwbaar !

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw


Project type: Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen

De randenmaaier: samen aan de slag

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Interreg VB North Sea Region

Interreg V NSR - Carbon Farming

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg VB North Sea Region
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Eetbare Paddenstoelen , Smartfarming , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Europese projecten : Interreg V North-West Europe

Interreg V - ReNu2Farm - Nutrient Recycling – from pilot production to farms and fields

Start project:2017
Project type:Europese projecten : Interreg V North-West Europe
Thema:Akkerbouw , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Opdrachten

Kratos2 Bedrijfsadviessysteem

Start project:2017
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Goed bodembeheer is topsport

Start project:2016
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

UCL - Belcam

Start project:2015
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw


Project type: Europese projecten - PDPO

PDPO - Watertalk

Start project:2018
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Projecten CCBT

GPS van mengteelten & fosfor in stalmest

Start project:2016
Project type:Projecten CCBT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Kleinveehouderij , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting


Project type: Vlaamse Overheid - VLAIO

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water

ElatPro: Spotting the needle in a haystack: Predicting wireworm activity in the topsoil for integrated pest management in arable crops

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting

Agrifood 4.0 = Agri 4.0 + Food 4.0: de case in aardappel- en groentenverwerkende sector

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Smartfarming , Groenten Openlucht

BYDV predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw