Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Demo - Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling

Start project:2015
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Vlaamse Overheid

Samen uit de modder

Start project:2015
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving

P'orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Biologische Productie , Landbouwverbreding , Varkenshouderij , Landbouw In Zijn Omgeving

De grauwe kiekendief in de Moeren

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Melkveehouderij , Landbouw In Zijn Omgeving

Nuttige insecten in de landbouw

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Horizon 2020

Agroforestry Innovation Networks (AFINET)

Start project:2016
Project type:Horizon 2020
Thema:Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Ecopad - Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Transae (TRANSitie naar Agro-Ecologie)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water

Newcland - Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Interreg IVb NWE

Twecom

Start project:2014
Project type:Interreg IVb NWE
Thema:Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Europese projecten : Leader Westhoek

Wijnbouw in de Westhoek

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen

De randenmaaier: samen aan de slag

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Interreg VB North Sea Region

Protecting the Area's Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples (PARTRIDGE)

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg VB North Sea Region
Thema:Landbouw In Zijn Omgeving

REFRAME - Towards a Regional Food Frame

Start project:2015
Project type:Europese projecten : Interreg VB North Sea Region
Thema:Landbouwverbreding , Landbouw In Zijn Omgeving

Interreg V NSR - Carbon Farming

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg VB North Sea Region
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Eetbare Paddenstoelen , Smartfarming , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Opdrachten

Kratos2 Bedrijfsadviessysteem

Start project:2017
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Dienstenopdracht Strategisch Project Glastuinbouw Midden-West-Vlaanderen

Start project:2014
Project type:Opdrachten
Thema:Aardbeien , Groenten Onder Glas , Bedrijfsintegratie , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving , Water

Goed bodembeheer is topsport

Start project:2016
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Europese projecten - PDPO

Hap van Hier

Start project:2016
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Landbouwverbreding , Landbouw In Zijn Omgeving

School@Platteland

Start project:2016
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Landbouwverbreding , Landbouw In Zijn Omgeving

PDPO - Korte Keten regio Brugge

Start project:2016
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Landbouwverbreding , Landbouw In Zijn Omgeving

Faunaplan Houtland

Start project:2015
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouw In Zijn Omgeving

Bedrijfsintegratie als opstap naar verhoogde omgevingskwalteit

Start project:2015
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Bedrijfsintegratie , Landbouw In Zijn Omgeving

Tsmaknoamjer

Start project:2015
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Landbouwverbreding , Landbouw In Zijn Omgeving

PDPO - Farmer Business +

Start project:2018
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Landbouwverbreding , Landbouw In Zijn Omgeving

PDPO - Watertalk

Start project:2018
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water