Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 555 items aan uw criteria.
10.07.19 - Pocketboeren op bezoek bij Agro-Energiek

Op dinsdag 2 juli 2019 vond het slotevent plaats van het project Pocketboer. Tijdens deze laatste kenniscoöperatie brachten we een bezoek aan een grootschalige vergistingsinstallatie. Zo konden we de vergelijking maken tussen pocketvergisters en grootschalige vergisters. Valerie Vandaele en Frederik Muylaert, zaakvoerders van Agro-Energiek in Zomergem, verwelkomden ons hartelijk om ons een blik te gunnen in hun bedrijf.

10.07.19 - Deelnemers gezocht voor masterproef robotmelken

Komend academiejaar zal een student zijn masterproef over robotmelken schrijven in samenwerking met Inagro. Een evaluatie van het krachtvoerverbruik is het doel van die masterproef. Daarvoor zijn we op zoek naar een aantal robotmelkers. Heb je interesse om mee te werken? Lees dan zeker verder!

04.07.19 - Leerrijke discussienamiddag over transitieperiode bij melkvee (deel 2)

Midden juni kwamen 14 melkveehouders samen in Inagro om te discussiëren over de optimale transitieperiode bij melkvee. Prof. Geert Opsomer van de Buitenpraktijk bij UGent zorgde voor de wetenschappelijke achtergrond. Vorige week gaven we tips over de optimalisatie van de opstart na kalven. Een goede energie- en eiwitvoorziening in het begin en aan het einde van de droogstand zijn daarbij belangrijk. Deze week focussen we op de mineralenstatus en aandachtspunten bij droge koeien.

03.07.19 - Bezoek proefveld + machinedemo: herwonnen meststoffen alternatief voor kunstmest

Vlaanderen kampt met een mestoverschot. Een groot deel mest wordt geëxporteerd naar buurlanden. Tegelijk is de aanmaak van minerale stikstofkunstmeststoffen op basis van luchtstikstof energie-intensief. Hoe kunnen we kosten besparen? We pakken uit met een nieuwe proefveldbemester die toelaat om de werking van herwonnen meststoffen in complexe veldproeven te testen, als alternatief voor kunstmeststoffen. Benieuwd? Zet dan 17 juli in je agenda!      

     
27.06.19 - Leerrijke discussienamiddag over transitieperiode bij melkvee (deel 1)

Vorige week vrijdag kwamen 14 melkveehouders samen in Inagro om te discussiëren over de optimale transitieperiode bij melkvee. Om voor wetenschappelijke achtergrond te zorgen, werd prof. Geert Opsomer van de Buitenpraktijk bij Ugent uitgenodigd. De deelnemers gingen naar huis met nieuwe inzichten en praktische tips!

27.06.19 - Terugblik op studienamiddag Mortellaro onder controle houden op je bedrijf

Op 11 juni organiseerden we de studienamiddag “Mortellaro onder controle houden op je bedrijf”. Zo'n 70 geïnteresseerden luisterden aandachten naar de aanpak om Mortellaro op het bedrijf te beheersen. De belangrijkste tips werden samengevat in enkele posters. Wil je de gratis posters ook ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

19.06.19 - Vlaamse en Waalse melkveehouders op bezoek bij Franse collega's - deel 2
PROTECOW wil melkveehouders in het grensgebied helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren. Om die doelstelling te verwezenlijken organiseren de projectpartners elk jaar een reis naar één van de deelnemende regio’s. Dit jaar bezochten een vijftigtal Waalse en Vlaamse melkveehouders twee innovatieve collega-melkveehouders in Frankrijk.    
12.06.19 - Inagro investeert in hightech proefveldbemester voor complexe bemestingsproeven

In de zoektocht naar een duurzaam alternatief voor kunstmeststoffen testen we momenteel de werking van diverse nieuwe, gerecycleerde meststoffen uit. Een speciaal daarvoor ontwikkelde proefveldbemester laat toe om complexe bemestingsproeven uit te voeren. Deze hoogtechnologische machine combineert verschillende standaardbemestingstechnieken in één toestel.

11.06.19 - Wijzigingen archeologieregelgeving

Sinds 1 april 2019 zijn er enkele wijzigingen aan de archeologieregelgeving. Als je bezig bent met verbouwingen of plannen maakt voor een verbouwingen of een aarde-ophoping, dan is het interessant om dit nieuwsbericht eens door te nemen. We overlopen kort de grote lijnen van de archeologienota, relevant voor landbouwdossiers. De grootste wijziging in de regelgeving is de tegemoetkoming in de opgravingen.

11.06.19 - Vlaamse en Waalse melkveehouders op bezoek bij Franse collega's - deel 1
De uitwisseling van kennis en ervaring tussen melkveehouders over de grenzen heen is een belangrijke pijler binnen het PROTECOW-project. Dat gaat altijd vlotter aan de hand van concrete praktijksituaties. Vorige week bezochten een 50-tal Waalse en Vlaamse melkveehouders twee innovatieve collega-melkveebedrijven in Frankrijk. We kregen uitleg over hun beste praktijken en werden rondgeleid op de bedrijven.
06.06.19 - Uitwisseling over droogstandsmanagement met prof. Geert Opsomer.

Op vrijdag 21 juni komt prof. Geert Opsomer naar Inagro voor een discussienamiddag over droogstandsmanagement. Bedoeling is om er met een groepje van 10-15 melkveehouders te discussiëren over metabole stoornissen en transitieproblemen, of vragen te kunnen stellen waar je mee zit. Geïnteresseerd? Schrijf snel in door te mailen naar ilse.louwagie@inagro.be , het aantal plaatsen is beperkt!

05.06.19 - Knolcyperus: welbekend en onbemind of... nog onbekend?
Knolcyperus is een zeer hardnekkig, grasachtig onkruid dat behoort tot de familie van de cypergrassen (biezen en zeggen). De beheersing, in dit geval bestrijding, is niet evident omdat dit onkruid beschikt over ondergrondse knolletjes die jarenlang kunnen overleven. Deze knolletjes kunnen zeer snel in aantal toenemen en zijn dan ook de voornaamste verspreidingsvorm. Wellicht is ook zaadvorming van enige betekenis. Wanneer je te maken hebt met dit onkruid op jouw veld(en), dringen zich een aantal specifieke aandachtspunten op. Deze zijn vooral gericht op het vermijden van vermeerdering en verspreiding, omdat de bestrijding/onderdrukking, slechts bij een aantal gewassen mogelijk is.    
05.06.19 - Schrijf je in voor een opleiding beschermmateriaal mestgassen

Jaarlijks gebeuren er nog steeds ongelukken veroorzaakt door mestgassen, soms met dodelijke afloop. Zonder adembescherming in de mestkelder of vergistingsinstallatie kruipen, is ten strengste af te raden.  Maar ook tijdens het verpompen en mixen van mest komen heel wat mestgassen vrij. Om je te wapenen heeft de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de vier West-Vlaamse brandweerzones enkele uitleendepots van beschermmateriaal en meettoestellen uitgerold. Je kan het veiligheidsapparatuur gratis ontlenen op voorwaarde dat je een opleiding volgt.  

 
04.06.19 - Enkel nog op vaste plaatsen met de aalton water capteren uit een bevaarbare waterloop

Wanneer je overweegt om bij een langdurige droogte water te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan is het belangrijk dat je er nu voor zorgt dat de administratie op orde staat. Hoe dit zit, zetten we in dit artikel voor je op een rijtje.

29.05.19 - Eerste burgers en spreads met Belgische biologische soja

Bio-Planet, de biosupermarkt van Colruyt Group, presenteerde deze week 4 nieuwe plantaardige producten op basis van lokaal geteelde soja. De producten zijn het resultaat van een intensieve samenwerking met een lokale teler, producent en voedingsexperten van Inagro en ILVO.

23.05.19 - Europese Commissie op bezoek om kennis uit te wisselen over nutriëntenrecuperatie

Op 15 mei brachten vijf beleidsmedewerkers van de Europese Commissie (DG Environment en DG Agriculture) een bezoek aan Inagro en twee mestverwerkingsbedrijven. Die bedrijven recupereren en bewerken nutriënten of meststoffen tot producten met een interessante samenstelling voor verder gebruik in de landbouw.    

   
23.05.19 - Bemesting is geen randgebeuren

In het project 'Bemesting is geen randgebeuren' organiseerden we op 8 mei een demo over de juiste afstelling van de kunstmeststrooier. Bij het gebruik van meststoffen op percelen langs waterlopen moet je ook rekening houden met een aantal regels. Denk bijvoorbeeld aan de 1-meter teeltvrije zone en de 5-meter bemestingsvrije zone.

23.05.19 - Proefproject inzameling medisch afval

In de veehouderij voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen, is medisch afval. Je moet het dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder kost veel. En op vandaag bestaat er nog geen collectieve inzamelprocedure. Veehouders werken het afval dan ook vaak niet reglementair af en beschikken dan ook zelden over de nodige attesten. Een proefproject in de regio van Tielt moet uitwijzen of dergelijk medisch bedrijfsafval op een reglementaire en betaalbare manier afgevoerd kan worden.

22.05.19 - Doe mee en win een toegangsticket voor Systemic Living Lab

Het H2020-project SYSTEMIC is op zoek naar informatie over biogasinstallaties. Concreet verzamelen we gegevens over de behandeling van digestaat om een database op te stellen. Met de informatie willen we een rekentool ontwikkelen met een kosten-batenanalyse voor bestaande technologieën. De rekentool wordt na het project (2021) publiek beschikbaar gesteld.

 
22.05.19 - Oproep: groepen ruiende ganzen? Geef ons de locatie door!

Overzomerende, invasieve ganzen veroorzaken door hun vraat en vertrappeling heel wat schade aan landbouwgewassen, natuurgebieden en recreatiedomeinen.   Om de schade die de populaties zomerganzen veroorzaken tot een aanvaardbaar niveau te brengen, wordt ingezet op drie acties: eieren prikken, jacht en afvangsten. Ganzen kunnen afgevangen worden van 1 juni tot en met 14 juli. Weet je groepen ruiende ganzen zitten? Neem dan contact op met Inagro.