Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2038 items aan uw criteria.
16.05.19 - Van bermmaaisel tot grondstof

Elk jaar opnieuw vraagt het goed beheer van bermen heel wat inspanning van een landbeheerder. Het bermmaaisel is een groenafval waar momenteel weinig mee gebeurt. De verwerkingskosten ervan liggen namelijk erg hoog. Wat is het potentieel ervan ?

16.05.19 - Ontdek nieuwe machines en innovatieve technieken tijdens de AKKademie

Volgende week vrijdag, 24 mei, organiseren we de eerste inspiratienamiddag voor AKKerbouwers. Naast enkele plenaire toelichtingen en een keuzeprogramma met uiteenlopende technische thema's, voorzien we een rondgang in de proefvelden. Diverse firma's komen hun innovaties en machines demonstreren.

16.05.19 - Cherokee bevestigt in biologisch prei voor de herfst

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument om ziekten en sleet te beheersen. Vitalis brengt met Cherokee een sterk biologisch ras aan voor de herfst. Poulton bevestigt als standaardras. Spaanse trayplanten leverden een significante meeropbrengst ten opzichte van de zelf gekweekte losse planten.

16.05.19 - Extra alert zijn voor wortelvlieg en bladluizen in knolselder, wortel en pastinaak!
De laatste dagen werd er heel wat knolselder uitgeplant. Op andere percelen beginnen de wortelen nu uit te komen. Door de koude temperaturen verliep de opkomst van de wortelen wat trager. Wees alert voor de eerste vlucht van wortelvlieg. Die kan bij knolselder vooral wegkwijnen of groei-achterstand veroorzaken. Momenteel hebben we de eerste wortelvliegen waargenomen, maar nog nergens was er een overschrijding van de drempel (>3 wortelvliegen/val).  
14.05.19 - F2AGRI opent 2x zijn deuren

F2AGRI staat voor "effluent to agriculture". In het F2AGRI-project wordt gezuiverd afvalwater uit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw. In Nederland wordt het gezuiverde afvalwater van Bavaria via subirrigatie verdeeld. In Vlaanderen wordt het gezuiverde afvalwater van Ardo in een bekken gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk verdeeld.    

 
13.05.19 - Maaien zonder slachtoffers doe je zo
Het maaiseizoen gaat binnenkort van start. Een goeie maaitechniek bevordert de kwaliteit van het gemaaide gras én kan het aantal maaislachtoffers tot 70 % verkleinen. Om een goede maaitechniek in de hand te werken, zetten we de folder ‘Maaien zonder slachtoffers doe je zo’ nog eens in de kijker.  
09.05.19 - Welke gewassen zijn interessant voor de biogebaseerde economie?

In het project Growing a Green Future werkt Inagro mee aan de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. In die economie ruilen producenten fossiele brandstoffen, zoals aardolie, voor hernieuwbare varianten. Voor het vierde jaar op rij gaat Inagro in de innovatieve tuin op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in die biogebaseerde economie. We stellen je kort de gewassen van 2019 voor.

09.05.19 - Kom naar de AKKademie, een inspiratienamiddag voor akkerbouwers!

Wil je een boeiende namiddag beleven vol actuele thema's rond AKKerbouw? Wil je nieuwe machines uit de akkerbouw aan het werk zien? Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van onze brede proefveldwerking? Dan mag je onze eerste inspiratienamiddag AKKerbouw op vrijdag 24 mei niet missen!

08.05.19 - Weinig Septoria, wel boorgebrek in rassenproef biologische knolselder 2018

Het areaal biologische knolselder in Vlaanderen is de voorbije jaren sterk gegroeid. Mits een strakke onkruidbestrijding is een goed resultaat mogelijk. Selderroest (Septoria apiicola) kan op het einde nog roet in het eten gooien. Efficiënte bestrijding is niet mogelijk in biologische landbouw. Via rassenonderzoek kan er bijgedragen worden aan meer teeltzekerheid. 2018 was een uitzonderlijk droog groeiseizoen, wat boorgebrek in de hand werkte. Pas op het einde werd roest beperkt waargenomen. Met een gemiddelde opbrengst van 54,0 ton/ha werd een goede opbrengst bekomen. Boorgebrek zorgde bij een aantal rassen voor veel inwendig grijsrot.

08.05.19 - Aardvlooien in koolgewassen biologisch beheersen?

Droge en warme weersomstandigheden zijn ideaal voor aardvlooien. Die kleine kevertjes veroorzaken schade aan onder andere koolgewassen. In 2018 werd een zeer hoge druk waargenomen op biologische percelen verspreid over Vlaanderen. In een tweejarig project onderzoeken we de factoren die de aardvlooiendruk beïnvloeden en gaan we op zoek naar geschikte beheersingstechnieken voor koolgewassen.

08.05.19 - Rassenproef prei late winterteelt 2018-2019

In 2018 legden we een proef aan voor de beoordeling van zes preirassen. De groeizame winter gaf uitzonderlijk hoge opbrengsten. Bovendien waren de kwaliteit en de houdbaarheid bij alle rassen goed tot heel goed, met uitzondering van Mako Flame (Takii). Vitaton scoorde over de ganse lijn het best en gaf een extreem hoge kg-opbrengst, gekoppeld aan een heel goede kwaliteit en houdbaarheid. Bovendien was de schotlengte van Vitaton bij de oogst opnieuw het kortst. Harston bleef achter in kg-opbrengst, maar vertoonde wel de beste kwaliteit en houdbaarheid.

08.05.19 - Deel jouw ideeën rond carbon farming met ons!

Het Carbon Farming-consortium is op zoek naar bedrijven en leiders in duurzaamheid om businessmodellen te ontwikkelen. Heb jij interesse, ideeën of ben je een creatieve denker en ervaren in het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen? Doe met ons mee! Bezorg ons jouw contactgegevens en informatie vóór 31 mei. We nemen contact met je op om je uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin we geïnteresseerde partijen en ideeën samenbrengen.

06.05.19 - Biggen verleggen in de kraamstal: wat kan en wat doe je beter niet?

Een goede start in de kraamstal bepaalt de verdere resultaten van biggen en vleesvarkens. Dat betekent dat elke big voldoende melk moet kunnen opnemen, wat niet altijd evident is. Soms zijn de nesten te groot of te klein voor de uier van de moeder, of soms zijn de nesten niet uniform.

02.05.19 - Neem deel aan onze lerende netwerken rond gerecycleerde meststoffen!

Ben je gebruiker of producent van ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat of VeDoWS-urine? Wil je leren van de ervaringen van collega’s en onderzoekers? Ben je daarnaast bereid om jouw ervaringen met hen te delen? Dan kan Inagro jou helpen! Inagro is van plan 3 lerende netwerken over gerecycleerde meststoffen op te richten. Kennis over het gebruik van gerecycleerde meststoffen wordt immers steeds belangrijker.

02.05.19 - Aanplantsubsidie agroforestry tijdig aanvragen

Landbouwers kunnen binnenkort weer subsidies aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor dat landbouwsysteem, waarbij je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren combineert op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80% steun ontvangen voor de aanplant van de bomen. Aanmelding van geïnteresseerde landbouwers via het e-loket vanaf eind juli tot uiterlijk 20 september 2019 is noodzakelijk!

02.05.19 - Een beheerovereenkomst perceelranden iets voor jou?

Langs ingedeelde waterlopen geldt een verbod op het gebruik van meststoffen in de eerste vijf meter landinwaarts. Heb je perceelsranden langs waterlopen en wil je die financieel interessant houden? Dan is een beheerovereenkomst perceelsranden misschien iets voor jou.

01.05.19 - Veldslarassen Trophy en Pulsar aanraders voor winterteelt voor de versmarkt

Tijdens deze proef waarin de planten in het begin veel licht en warmte hebben ontvangen, maar naar het einde van de teelt eerder beperkt werden in licht, komen Trophy en Pulsar naar voor als de beste keuzes voor de winterteelt voor de versmarkt. Het verschil met de andere rassen was echter klein. Vision en Calarasi zijn door hun trage groei minder aan te raden voor deze periode.

01.05.19 - Druk van koolvlieg weer zeer hoog
Uit de tellingen is duidelijk dat de druk van koolvlieg weer zeer hoog is net zoals de laatste twee jaar. Het lijkt erop dat de vlucht van koolvlieg nog vroeger is gestart en het aantal vliegen ligt nog hoger dan vorig jaar. De ei-afleg is even hoog als vorig jaar. Velden die nog geen vier weken zijn geplant, zijn nog steeds beschermd door hun plantbakbehandeling. Na vier weken moet je goed kijken of er nog steeds veel eitjes aan de plantvoet liggen. Zoja, dan kan je dit jaar nog steeds aangieten met chloorpyrifos. Hou er wel rekening mee dat de wachttermijn 42 dagen is.   
  
30.04.19 - Inagro’s gewasbeschermingsapplicatie helpt jou tijdens het spuitseizoen

De erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen evolueren snel. Laat je daarom tijdens het spuitseizoen bijstaan door Inagro’s gewasbeschermingsapp en vind snel en gemakkelijk de meest actuele informatie krijgen over ziekten, plagen en onkruiden in jouw teelten en hun beheersing.

30.04.19 - Agrotopia update april 2019

Eind vorig jaar ging de bouw van onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling van start. In deze Agrotopia-update houden we je op de hoogte van de vorderingen met een beeld van de werken en brengen we nieuws uit de Agrotopia leerstoel.