Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2012 items aan uw criteria.
18.04.19 - Risicoanalyse primair in de aanpak van ritnaalden

Het Vlaamse onderzoeksteam dat de afgelopen drie jaar ritnaalden monitorde op meer dan 100 percelen over heel Vlaanderen, beëindigde recent zijn VLAIO-onderzoekstraject. De uitgebreide monitorcampagne en het onderzoek naar mogelijke beheersingsmethoden bevestigden dat een goede risico-inschatting van primair belang is om schadegevallen door ritnaalden te vermijden. Rond deze periode, in april en mei, zijn de condities optimaal om ritnaalden op je perceel te bemonsteren met lokvallen.

18.04.19 - Voorkom puntvervuiling: enkele tips!

In een drietal Vlaamse beken vonden Engelse onderzoekers, in partnerschap met Greenpeace, heel wat gewasbeschermingsmiddelen terug. Dat kwam vorige week uitgebreid in de pers en doet het imago van de landbouw en gewasbescherming geen goed. Nochtans kunnen we vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terechtkomen! Lees zeker onze tips.

17.04.19 - Bodemontsmetting met druppelirrigatie

Als je dit jaar wil ontsmetten met metamproducten, dan zal je ze moeten toepassen met druppelirrigatie. In dit nieuwsbericht geven we je praktische tips en aandachtspunten bij de ontsmetting. We leggen de voorbereiding stap voor stap uit. Voor bijkomende vragen over de doseersystemen, rekenbladen en algemene info mag je altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

17.04.19 - Aërobe mineralisatie van aquaponicsslib

We onderzochten het potentieel van nutriëntenrecuperatie en slibverwerking van aquaponicsslib. Een duurzamer aquaponicssysteem is mogelijk dankzij de mineralisatie van visslib. We bereikten 44% slibvermindering en konden de nutriënten recupereren.

17.04.19 - Kwaliteit verschillende waterbronnen in kaart gebracht

In het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” namen we de kwaliteit van verschillende waterbronnen onder de loep. Alle waterstalen die Inagro analyseerde tussen 2006 en 2018 werden gebundeld per waterbron. Zo leerden we welke waterkwaliteit iedere waterbron heeft.

16.04.19 - Resultaten rassenproef courgette zomer 2018

In 2018 legden we een rassenproef aan met courgettes. Daarin vergeleken we 11 rassen met elkaar. Calazina gaf zo’n 35 marktbare vruchten per plant, wat heel veel is. Maar ook Ladoga, SQ74020 en SQ102694 produceerden met circa 33 vruchten per plant zeer goed. Eros gaf - met “slechts” 29 vruchten - een iets lagere opbrengst. Het percentage marktbare vruchten lag hoog: gemiddeld 85,5 %. Vooral SQ102694 en SQ102695 bleven daar redelijk onder. Ook na bewaring viel de kwaliteit van de vruchten goed mee.

16.04.19 - Bezoek aan pocketvergisters op uienschillen en varkensmest - deel 1

Vandaag slaan land- en tuinbouwers reststromen als mest en groenteresten (preiresten, uienschillen, …) meestal op om ze daarna zonder verdere bewerkingen op het land te voeren. Kleinschalige vergisting kan kansen bieden om energie te halen uit die stromen. Tot op vandaag gebeurt kleinschalige vergisting in Vlaanderen vooral op runderdrijfmest. Twee pioniers, een uienschilbedrijf (Ongena) en een varkensbedrijf (Akivar), werkten een vernieuwend concept van pocketvergisting uit. Begin april gingen Inagro en Biogas-E er samen met een groep geïnteresseerden langs in de projecten Pocket Power en Transbio. Deze week brengen we verslag uit van ons bezoek aan uienschilbedrijf Ongena.

16.04.19 - Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien, courgettes of zelfs aubergines. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg!

16.04.19 - Curieus naar de Schone Boeren in Damme? Ontdek hier hun verhaal!

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van de land- en tuinbouwer om de hoek. De campagne toont hoe onze land- en tuinbouwers zorg dragen voor de bodem, hun dieren, de teelt en hun producten. De boeren gaan elk op hun manier de uitdaging aan om steeds duurzamer te werken. Ze combineren met succes de traditionele stiel en de nieuwste technologie. De campagne loopt gedurende één jaar in drie West-Vlaamse gemeenten. Dit jaar zijn we geland in de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist. Curieus naar de Schone Boeren? Ontdek hun verhaal in een reeks van drie nieuwsberichten! Deze week: de Schone Boeren uit Damme!

15.04.19 - Vers van de pers: eendenkroos in voederbrokken!

Eendenkroos is een potentiële bron van voedereiwitten, maar voorlopig is er weinig onderzoek gedaan naar de stappen tussen de kweek en het voederen. Daarom verdiepen onze onderzoekers zich de komende maanden in de verschillende verwerkingsstappen. Onlangs testten ze of ze vers eendenkroos in een voederbrok kunnen persen.

11.04.19 - Oproep: werk mee aan een innovatief hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen
We zijn op zoek naar gemotiveerde mensen om mee te helpen een nieuw hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen. Deze groenten zijn belangrijk voor de lokale economie. De toenemende vraag drijft de productie verder op. Een hydrocultuursysteem zal telers in staat stellen om efficiënter te telen en hun huidige uitdagingen met impact op opbrengst en omzet aan te pakken.    
11.04.19 - Maaien van de 1-meter teeltvrije strook

Langere dagen en hogere temperaturen. Het groeiseizoen voor de eerste teelten gaat van start. Ook de vegetatie in de akkerranden profiteert van deze omstandigheden. Voor het beheer van de akkerranden kan je best een maaier inzetten. Tijd voor actie! 

 
11.04.19 - 6,67 ha bloemen voor bijen

Dankzij de succesvolle groepsaankoop van bloemenmengsels wordt dit jaar 6,67 ha bloemenranden aangelegd. Landbouwers, particulieren, bedrijven en gemeenten zullen hoofdzakelijk in West-Vlaanderen verspreid zaaien in tuinen, op openbare domeinen, op bedrijventerreinen, op en rond akkers. De bestuivers en nuttige insecten zijn jullie dankbaar!

11.04.19 - Stem voor jouw favoriete Korte Keten Kop en kies je ambassadeur voor korte keten

De Provincie West-Vlaanderen gaat samen met Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer op zoek naar een ambassadeur van korte keten, ofwel Korte Keten Kop. Die zoektocht kadert in de Week van de Korte Keten, die dit jaar plaatsvindt van 4 tot en met 12 mei. Vijf laureaten dingen mee naar deze eretitel. Je kan stemmen tot 24 april via www.korteketenkop.be

11.04.19 - Een blik op de productie van gerecycleerde meststoffen

Vorige week gingen we in op wat nutriëntrecuperatie is als vorm van hergebruik van reststromen. De grote verscheidenheid aan producten daarbij (zoals spuiwater, dunne fractie digestaat, dikke fractie digestaat, ammoniumnitraat, drijfmest...) is het gevolg van diverse technieken die we in mestbewerking aanwenden. In dit nieuwsbericht bespreken we de oorsprong en de eigenschappen van een aantal producten.

11.04.19 - Tope wroeten in de Westhoek

Begin 2018 startten Inagro en Vives het driejarig leader project: ‘Tope WROETen in de Westhoek’. Door dit project kunnen we varkenshouders in de Westhoek helpen om hun bedrijfsvoering te verbeteren, bedrijfsblindheid voorkomen en inzicht geven in toekomstgerichte keuzes. Ook het oprichten van studieclubs promoten we binnen dit project. Kennis en ervaringen delen met collega’s is de beste manier om van elkaar te leren. Grijp je kans om deel te nemen aan dit project!

11.04.19 - Optimaliseer je stalklimaat en meld je aan voor ons demoproject!

Een suboptimaal stalklimaat kan niet alleen leiden tot gezondheids- of dierwelzijnsproblemen bij varkens, maar zorgt ook voor verminderde prestaties. In een nieuw demoproject 'Klimaat in Varkensstallen' kan je jouw stalklimaat onder de loep laten nemen en optimaliseren. Dit project is een samenwerking tussen DGZ, Inagro, Faculteit Diergeneeskunde UGent en ILVO. Je kan je nu aanmelden!

11.04.19 - INERO-coöperanten maken zich klaar voor eerste irrigatieseizoen

Na veel infovergaderingen en veel overleg aan de keukentafel is het eindelijk zover, de INERO-coöperanten staan in de startblokken. De irrigatie-applicatie die alles moet sturen werd toegelicht op 1 april.  

 
11.04.19 - Hoeveel euro per ton koolstof?

Worden boeren met koolstofrijke gronden hiervoor betaald in de toekomst? Dit wordt de centrale vraag waarop Inagro in samenwerking met zes partners in het Noordzeegebied de komende jaren een antwoord zoekt. De eerste studiedag vond afgelopen vrijdag plaats bij Inagro. Zowel interessante technieken als inspirerende ketensamenwerkingsmodellen kwamen aan bod.

11.04.19 - Rassenproef wittekool bewaarteelt
Goede gewasontwikkeling en goede opbrengsten ondanks heel droge en warme zomer. In deze proef beoordeelden we de kwaliteit van 15 rassen. Fighter en Sircon vielen in positieve zin op met een netto-opbrengst van meer dan 90 ton/ha. De meeste rassen scoorden kwalitatief goed. Alleen CBW17-13 viel tegen met 18,3% vreemde planten. De algemene bewaring was bij alle cultivars in vergelijking met vorig jaar minder goed. CBW17-13 en Kajak oogden na 4 maanden frigobewaring helemaal niet goed.